הדפס

ליגה עירונית רעננט - לוח משחקים ותוצאות

Stage 1

נגמר בית ב 09/11/2017 19:30

פעמונים 3

0 2

זיו

למשחק
נגמר בית ג 09/11/2017 19:30

שקד

2 0

אנג'לס

למשחק
נגמר בית ג 09/11/2017 19:30

תיכוניות

2 0

נענע-נט

למשחק
נגמר בית א 09/11/2017 20:30

אביה

0 2

היובל

למשחק
נגמר בית א 09/11/2017 20:30

שקד 2

0 2

כוח G

למשחק
נגמר בית ב 09/11/2017 20:30

איתן

0 2

מגד

למשחק
נגמר בית ב 09/11/2017 21:30

פעמונים 1

2 0

לביא

למשחק
נגמר בית א 16/11/2017 19:30

חתיכונט

2 0

יהושוע-נט

למשחק
נגמר בית ג 16/11/2017 19:30

שקד

2 0

גנים

למשחק
נגמר בית ג 16/11/2017 19:30

תיכוניות

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר בית ב 16/11/2017 20:30

פעמונים 1

2 0

איתן

למשחק
נגמר בית ב 16/11/2017 20:30

פעמונים 3

0 2

מגד

למשחק
נגמר בית ב 16/11/2017 20:30

ינוב

2 0

זיו

למשחק
נגמר בית א 16/11/2017 21:30

שקד 2

0 2

היובל

למשחק
נגמר בית ג 16/11/2017 21:30

נענע-נט

2 0

אנג'לס

למשחק
נגמר בית ב 23/11/2017 19:30

איתן

2 0

פעמונים 3

למשחק
נגמר בית ב 23/11/2017 19:30

זיו

2 0

לביא

למשחק
נגמר בית ג 23/11/2017 19:30

נענע-נט

0 2

שקד

למשחק
נגמר בית א 23/11/2017 20:30

חתיכונט

2 0

אביה

למשחק
נגמר בית ב 23/11/2017 20:30

ינוב

2 0

מגד

למשחק
נגמר בית ג 23/11/2017 20:30

אנג'לס

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר בית א 30/11/2017 19:30

יהושוע-נט

2 0

שקד 2

למשחק
נגמר בית ב 30/11/2017 19:30

ינוב

2 0

פעמונים 3

למשחק
נגמר בית ג 30/11/2017 19:30

גנים

0 2

תיכוניות

למשחק
נגמר בית א 30/11/2017 20:30

כוח G

2 0

אביה

למשחק
נגמר בית ב 30/11/2017 20:30

זיו

0 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר בית ב 30/11/2017 20:30

לביא

0 2

מגד

למשחק
נגמר בית ב 07/12/2017 19:30

איתן

0 2

ינוב

למשחק
נגמר בית ב 07/12/2017 19:30

לביא

0 2

פעמונים 3

למשחק
נגמר בית ב 07/12/2017 19:30

מגד

0 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר בית א 07/12/2017 20:30

כוח G

2 0

יהושוע-נט

למשחק
נגמר בית א 07/12/2017 20:30

היובל

0 2

חתיכונט

למשחק
נגמר בית ג 07/12/2017 20:30

גנים

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר בית א 21/12/2017 19:30

אביה

2 0

שקד 2

למשחק
נגמר בית ב 21/12/2017 19:30

פעמונים 1

2 0

פעמונים 3

למשחק
נגמר בית ג 21/12/2017 19:30

נענע-נט

2 0

גנים

למשחק
נגמר בית א 21/12/2017 20:30

יהושוע-נט

2 0

היובל

למשחק
נגמר בית ב 21/12/2017 20:30

זיו

2 0

איתן

למשחק
נגמר בית ג 21/12/2017 20:30

אנג'לס

0 2

תיכוניות

למשחק
נגמר בית א 21/12/2017 21:30

כוח G

2 0

חתיכונט

למשחק
נגמר בית ב 21/12/2017 21:30

לביא

0 2

ינוב

למשחק
נגמר בית ג 21/12/2017 21:30

פעמונים 2

2 1

שקד

למשחק
נגמר בית א 28/12/2017 19:30

היובל

0 2

כוח G

למשחק
נגמר בית ב 28/12/2017 19:30

מגד

1 2

זיו

למשחק
נגמר בית ב 28/12/2017 19:30

פעמונים 1

2 0

ינוב

למשחק
נגמר בית א 28/12/2017 20:30

חתיכונט

2 0

שקד 2

למשחק
נגמר בית ג 28/12/2017 20:30

פעמונים 2

2 0

נענע-נט

למשחק
נגמר בית ג 28/12/2017 20:30

שקד

2 0

תיכוניות

למשחק
נגמר בית א 28/12/2017 21:30

אביה

0 2

יהושוע-נט

למשחק
נגמר בית ב 28/12/2017 21:30

איתן

2 0

לביא

למשחק
נגמר בית ג 28/12/2017 21:30

גנים

1 2

אנג'לס

למשחק

Stage 2

נגמר בית תחתון 11/01/2018 19:30

לביא

0 2

נענע-נט

למשחק
נגמר בית תחתון 11/01/2018 19:30

גנים

2 1

אביה

למשחק
נגמר בית תחתון 11/01/2018 19:30

פעמונים 3

0 2

איתן

למשחק
נגמר בית עליון 11/01/2018 20:30

יהושוע-נט

0 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר בית עליון 11/01/2018 20:30

תיכוניות

0 2

חתיכונט

למשחק
נגמר בית תחתון 11/01/2018 20:30

שקד 2

0 2

מגד

למשחק
נגמר בית עליון 11/01/2018 21:30

כוח G

2 1

שקד

למשחק
נגמר בית עליון 11/01/2018 21:30

זיו

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר בית תחתון 11/01/2018 21:30

היובל

2 0

אנג'לס

למשחק
נגמר בית תחתון 18/01/2018 19:30

שקד 2

1 2

היובל

למשחק
נגמר בית תחתון 18/01/2018 19:30

לביא

0 2

אנג'לס

למשחק
נגמר בית תחתון 18/01/2018 19:30

איתן

2 0

אביה

למשחק
נגמר בית עליון 18/01/2018 20:30

כוח G

2 0

זיו

למשחק
נגמר בית תחתון 18/01/2018 20:30

גנים

0 2

מגד

למשחק
נגמר בית עליון 25/01/2018 19:30

ינוב

1 2

כוח G

למשחק
נגמר בית תחתון 25/01/2018 19:30

גנים

1 2

שקד 2

למשחק
נגמר בית תחתון 25/01/2018 19:30

פעמונים 3

0 2

אנג'לס

למשחק
נגמר בית עליון 25/01/2018 20:30

פעמונים 2

2 0

תיכוניות

למשחק
נגמר בית עליון 25/01/2018 20:30

שקד

2 0

יהושוע-נט

למשחק
נגמר בית תחתון 25/01/2018 20:30

איתן

2 0

מגד

למשחק
נגמר בית עליון 25/01/2018 21:30

פעמונים 1

2 0

זיו

למשחק
נגמר בית תחתון 25/01/2018 21:30

היובל

2 0

לביא

למשחק
נגמר בית תחתון 25/01/2018 21:30

אביה

1 2

נענע-נט

למשחק
נגמר בית עליון 08/02/2018 19:30

ינוב

2 0

יהושוע-נט

למשחק
נגמר בית תחתון 08/02/2018 19:30

פעמונים 3

2 0

לביא

למשחק
נגמר בית תחתון 08/02/2018 19:30

איתן

2 0

שקד 2

למשחק
נגמר בית עליון 08/02/2018 20:30

תיכוניות

0 2

כוח G

למשחק
נגמר בית עליון 08/02/2018 20:30

חתיכונט

2 1

שקד

למשחק
נגמר בית עליון 08/02/2018 20:30

פעמונים 2

2 0

פעמונים 1

למשחק
נגמר בית תחתון 08/02/2018 21:30

גנים

2 0

היובל

למשחק
נגמר בית תחתון 08/02/2018 21:30

אביה

1 2

אנג'לס

למשחק
נגמר בית תחתון 08/02/2018 21:30

נענע-נט

0 2

מגד

למשחק
נגמר בית עליון 15/02/2018 19:30

ינוב

2 0

תיכוניות

למשחק
נגמר בית עליון 15/02/2018 19:30

פעמונים 2

2 0

יהושוע-נט

למשחק
נגמר בית תחתון 15/02/2018 19:30

היובל

2 0

פעמונים 3

למשחק
נגמר בית עליון 15/02/2018 20:30

חתיכונט

2 1

זיו

למשחק
נגמר בית עליון 15/02/2018 20:30

פעמונים 1

2 1

שקד

למשחק
נגמר בית תחתון 15/02/2018 20:30

מגד

0 2

אנג'לס

למשחק
נגמר בית תחתון 15/02/2018 21:30

איתן

0 2

גנים

למשחק
נגמר בית תחתון 15/02/2018 21:30

אביה

2 0

לביא

למשחק
נגמר בית תחתון 15/02/2018 21:30

נענע-נט

2 0

שקד 2

למשחק
נגמר בית תחתון 22/02/2018 21:30

פעמונים 3

0 2

נענע-נט

למשחק
נגמר בית תחתון 08/03/2018 19:30

נענע-נט

0 2

גנים

למשחק
נגמר בית תחתון 08/03/2018 19:30

אנג'לס

2 0

שקד 2

למשחק
נגמר בית עליון 08/03/2018 20:30

זיו

0 2

שקד

למשחק
נגמר בית עליון 08/03/2018 20:30

תיכוניות

0 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר בית תחתון 08/03/2018 20:30

איתן

1 2

היובל

למשחק
נגמר בית תחתון 08/03/2018 21:30

אביה

2 0

פעמונים 3

למשחק
נגמר בית תחתון 08/03/2018 21:30

מגד

2 0

לביא

למשחק
נגמר בית עליון 20/03/2018 21:30

ינוב

2 1

חתיכונט

למשחק
נגמר בית עליון 12/04/2018 19:30

יהושוע-נט

0 2

כוח G

למשחק
נגמר בית עליון 26/04/2018 19:30

יהושוע-נט

2 1

זיו

למשחק
נגמר בית תחתון 26/04/2018 19:30

היובל

0 2

אביה

למשחק
נגמר בית תחתון 26/04/2018 19:30

נענע-נט

1 2

איתן

למשחק
נגמר בית עליון 26/04/2018 20:30

כוח G

2 0

חתיכונט

למשחק
נגמר בית עליון 26/04/2018 20:30

שקד

2 0

תיכוניות

למשחק
נגמר בית תחתון 26/04/2018 20:30

מגד

2 0

פעמונים 3

למשחק
נגמר בית עליון 26/04/2018 21:30

פעמונים 2

2 1

ינוב

למשחק
נגמר בית תחתון 26/04/2018 21:30

אנג'לס

2 0

גנים

למשחק
נגמר בית תחתון 26/04/2018 21:30

שקד 2

2 0

לביא

למשחק
נגמר בית תחתון 10/05/2018 00:00

היובל

2 0

מגד

למשחק
נגמר בית עליון 10/05/2018 19:30

יהושוע-נט

0 2

חתיכונט

למשחק
נגמר בית עליון 10/05/2018 19:30

זיו

0 2

ינוב

למשחק
נגמר בית תחתון 10/05/2018 19:30

גנים

2 0

פעמונים 3

למשחק
נגמר בית תחתון 10/05/2018 20:30

שקד 2

2 1

אביה

למשחק
נגמר בית תחתון 10/05/2018 20:30

לביא

0 2

איתן

למשחק
נגמר בית עליון 10/05/2018 21:30

כוח G

2 0

פעמונים 1

למשחק
נגמר בית תחתון 10/05/2018 21:30

אנג'לס

0 2

נענע-נט

למשחק
נגמר בית תחתון 24/05/2018 19:30

שקד 2

2 0

פעמונים 3

למשחק
נגמר בית תחתון 24/05/2018 19:30

לביא

0 2

גנים

למשחק
נגמר בית עליון 24/05/2018 20:30

פעמונים 1

1 2

חתיכונט

למשחק
נגמר בית עליון 24/05/2018 20:30

שקד

2 0

ינוב

למשחק
נגמר בית תחתון 24/05/2018 20:30

מגד

2 0

אביה

למשחק
נגמר בית עליון 24/05/2018 21:30

פעמונים 2

2 0

כוח G

למשחק
נגמר בית עליון 24/05/2018 21:30

זיו

2 0

תיכוניות

למשחק
נגמר בית תחתון 24/05/2018 21:30

נענע-נט

2 0

היובל

למשחק
נגמר בית עליון 28/05/2018 21:00

שקד

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר בית תחתון 29/05/2018 21:30

אנג'לס

2 1

איתן

למשחק
נגמר בית עליון 31/05/2018 19:30

תיכוניות

1 2

יהושוע-נט

למשחק
נגמר בית עליון 31/05/2018 20:00

ינוב

0 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר בית עליון 31/05/2018 21:00

חתיכונט

0 2

פעמונים 2

למשחק

Stage 3

נגמר בית עליון דירוג 1-2 07/06/2018 21:00

פעמונים 2

2 0

כוח G

למשחק