הדפס

ליגת אביב 17-18 - לוח משחקים ותוצאות

 

Stage 1

נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 13/11/2017 20:00

בארות יצחק

2 0

הוריקאן

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית מוקדמות 13/11/2017 20:00

הזברות

0 2

ריטלין

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית מוקדמות 13/11/2017 20:00

Blonds

2 0

אילנות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 20/11/2017 20:00

לשם

0 2

כריזמה צופים

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 20/11/2017 20:00

איילות

0 2

המהממות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 11/12/2017 20:00

ריטלין

1 2

בארות יצחק

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 11/12/2017 20:45

איילות

0 2

ריטלין

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 11/12/2017 20:45

המהממות

0 2

הזברות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 11/12/2017 21:30

הזברות

2 0

הוריקאן

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 11/12/2017 21:30

איילות

0 2

בארות יצחק

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 11/12/2017 21:30

הוריקאן

2 0

המהממות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 25/12/2017 20:00

סופה

1 2

אילנות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 25/12/2017 20:00

כריזמה צופים

2 0

Blonds

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 25/12/2017 20:45

סופה

2 0

לשם

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 25/12/2017 21:30

אילנות

2 0

לשם

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 08/01/2018 20:00

המהממות

0 2

בארות יצחק

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 08/01/2018 20:00

הזברות

2 0

איילות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 08/01/2018 20:45

בארות יצחק

2 0

הזברות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 08/01/2018 20:45

הוריקאן

0 2

ריטלין

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 08/01/2018 21:30

ריטלין

2 0

המהממות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 08/01/2018 21:30

הוריקאן

2 0

איילות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 15/01/2018 20:00

כריזמה צופים

0 2

אילנות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 15/01/2018 20:00

סופה

1 2

Blonds

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 15/01/2018 20:45

Blonds

2 0

לשם

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 15/01/2018 20:45

כריזמה צופים

1 2

סופה

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 05/02/2018 20:00

הזברות

2 0

לשם

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 05/02/2018 20:00

סופה

2 0

הוריקאן

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 05/02/2018 20:45

לשם

2 0

המהממות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 05/02/2018 20:45

כריזמה צופים

2 0

הוריקאן

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 05/02/2018 21:30

המהממות

0 2

כריזמה צופים

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 05/02/2018 21:30

סופה

2 0

הזברות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 12/02/2018 20:00

אילנות

2 0

בארות יצחק

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 12/02/2018 20:00

Blonds

2 0

איילות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 12/02/2018 20:45

Blonds

2 0

ריטלין

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית מוקדמות 12/02/2018 20:45

אילנות

2 0

איילות

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית מוקדמות 05/03/2018 20:00

Blonds

0 0

בארות יצחק

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית מוקדמות 05/03/2018 20:00

הוריקאן

0 0

לשם

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית מוקדמות 05/03/2018 20:45

הוריקאן

0 0

Blonds

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית מוקדמות 05/03/2018 20:45

לשם

0 0

בארות יצחק

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית מוקדמות 12/03/2018 20:00

איילות

0 0

כריזמה צופים

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית מוקדמות 12/03/2018 20:00

אילנות

0 0

ריטלין

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית מוקדמות 12/03/2018 20:45

אילנות

0 0

המהממות

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית מוקדמות 12/03/2018 20:45

המהממות

0 0

סופה

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית מוקדמות 12/03/2018 21:30

ריטלין

0 0

סופה

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית מוקדמות 12/03/2018 21:30

כריזמה צופים

0 0

הזברות

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית מוקדמות 09/04/2018 20:00

הוריקאן

0 0

אילנות

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית מוקדמות 09/04/2018 20:00

הזברות

0 0

Blonds

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית מוקדמות 09/04/2018 20:45

הזברות

0 0

אילנות

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית מוקדמות 09/04/2018 20:45

Blonds

0 0

המהממות

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית מוקדמות 16/04/2018 20:00

ריטלין

0 0

כריזמה צופים

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית מוקדמות 16/04/2018 20:00

לשם

0 0

איילות

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית מוקדמות 16/04/2018 20:45

איילות

0 0

סופה

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית מוקדמות 16/04/2018 20:45

בארות יצחק

0 0

כריזמה צופים

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית מוקדמות 16/04/2018 21:30

לשם

0 0

ריטלין

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית מוקדמות 16/04/2018 21:30

בארות יצחק

0 0

סופה

למשחק