הדפס

ליגה ארצית פולג - לוח משחקים ותוצאות

Stage 1

נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 07/11/2017 20:45

חדרה אש

0 2

מנשה

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 07/11/2017 21:45

Wonder net נתניה

0 2

חדרה SIS

למשחק
נגמר רמת השרון בית מוקדמות 08/11/2017 21:30

ים נתניה

0 2

פנתרות אבן יהודה

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית מוקדמות 14/11/2017 20:45

Ananda חדרה

0 2

ניקה לב השרון

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 14/11/2017 21:45

Vibers קדימה-צורן

2 1

Spikers

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 21/11/2017 20:45

מנשה

1 2

חדרה SIS

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 21/11/2017 21:45

ים נתניה

2 1

חדרה אש

למשחק
נגמר אבן יהודה - בכר בית מוקדמות 22/11/2017 20:45

Wonder net נתניה

0 2

פנתרות אבן יהודה

למשחק
נגמר אבן יהודה - בכר בית מוקדמות 22/11/2017 21:45

Vibers קדימה-צורן

0 2

כרכורשת

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית מוקדמות 28/11/2017 21:45

Spikers

0 2

Ananda חדרה

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית מוקדמות 05/12/2017 20:45

חדרה אש

2 0

Wonder net נתניה

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית מוקדמות 05/12/2017 21:45

מנשה

2 0

ים נתניה

למשחק
נגמר אבן יהודה - בכר בית מוקדמות 06/12/2017 20:45

חדרה SIS

2 1

פנתרות אבן יהודה

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 12/12/2017 20:45

כרכורשת

0 2

Ananda חדרה

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 12/12/2017 21:45

ניקה לב השרון

2 0

Spikers

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית מוקדמות 26/12/2017 20:45

ניקה לב השרון

1 2

חדרה SIS

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 26/12/2017 20:45

חדרה אש

2 0

Vibers קדימה-צורן

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 26/12/2017 21:45

Wonder net נתניה

1 2

כרכורשת

למשחק
נגמר אבן יהודה - בכר בית מוקדמות 27/12/2017 20:45

Spikers

0 2

מנשה

למשחק
נגמר אבן יהודה - בכר בית מוקדמות 03/01/2018 20:45

פנתרות אבן יהודה

2 0

Ananda חדרה

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית מוקדמות 09/01/2018 20:45

Spikers

0 2

כרכורשת

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית מוקדמות 09/01/2018 21:45

חדרה SIS

2 0

Ananda חדרה

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 09/01/2018 21:45

חדרה אש

0 2

ניקה לב השרון

למשחק
נגמר אבן יהודה - בכר בית מוקדמות 10/01/2018 20:45

Wonder net נתניה

0 2

ים נתניה

למשחק
נגמר אבן יהודה - בכר בית מוקדמות 10/01/2018 21:45

Vibers קדימה-צורן

2 1

פנתרות אבן יהודה

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית מוקדמות 23/01/2018 20:45

כרכורשת

2 0

חדרה אש

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 23/01/2018 20:45

Ananda חדרה

2 1

Vibers קדימה-צורן

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית מוקדמות 23/01/2018 21:45

מנשה

2 0

Wonder net נתניה

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 23/01/2018 21:45

חדרה SIS

2 0

ים נתניה

למשחק
נגמר אבן יהודה - בכר בית מוקדמות 27/01/2018 21:30

ניקה לב השרון

2 1

פנתרות אבן יהודה

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 30/01/2018 20:45

חדרה SIS

2 0

Spikers

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 30/01/2018 21:30

מנשה

2 0

Vibers קדימה-צורן

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 06/02/2018 20:45

ניקה לב השרון

2 0

Wonder net נתניה

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית מוקדמות 06/02/2018 20:45

ים נתניה

1 2

Spikers

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית מוקדמות 06/02/2018 21:45

Ananda חדרה

2 0

חדרה אש

למשחק
נגמר אבן יהודה - בכר בית מוקדמות 07/02/2018 20:45

פנתרות אבן יהודה

2 1

כרכורשת

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 20/02/2018 20:45

Wonder net נתניה

0 2

Ananda חדרה

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית מוקדמות 20/02/2018 20:45

חדרה SIS

2 1

כרכורשת

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית מוקדמות 20/02/2018 21:30

Vibers קדימה-צורן

1 2

ים נתניה

למשחק
נגמר אבן יהודה - בכר בית מוקדמות 21/02/2018 20:45

פנתרות אבן יהודה

2 1

Spikers

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 27/02/2018 20:45

ניקה לב השרון

2 0

ים נתניה

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 06/03/2018 20:45

Wonder net נתניה

1 2

Spikers

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית מוקדמות 06/03/2018 20:45

כרכורשת

2 1

ניקה לב השרון

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית מוקדמות 06/03/2018 21:30

Vibers קדימה-צורן

0 2

חדרה SIS

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 06/03/2018 21:30

Ananda חדרה

0 2

מנשה

למשחק
נגמר אבן יהודה - בכר בית מוקדמות 10/03/2018 21:30

פנתרות אבן יהודה

2 0

חדרה אש

למשחק
נגמר אבן יהודה - בכר בית מוקדמות 21/03/2018 20:45

פנתרות אבן יהודה

2 0

מנשה

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 10/04/2018 20:45

Vibers קדימה-צורן

2 0

Wonder net נתניה

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית מוקדמות 10/04/2018 20:45

Spikers

2 0

חדרה אש

למשחק
נגמר עין שמר בית מוקדמות 10/04/2018 21:30

מנשה

2 0

ניקה לב השרון

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 10/04/2018 21:30

ים נתניה

0 2

כרכורשת

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית מוקדמות 24/04/2018 20:45

ים נתניה

2 1

Ananda חדרה

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית מוקדמות 24/04/2018 20:45

כרכורשת

0 2

מנשה

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית מוקדמות 24/04/2018 21:30

חדרה אש

0 2

חדרה SIS

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית מוקדמות 01/05/2018 20:45

ניקה לב השרון

2 1

Vibers קדימה-צורן

למשחק

Stage 2

נגמר אבן יהודה - בכר בית עליון 05/05/2018 21:30

חדרה SIS

2 0

פנתרות אבן יהודה

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית תיכון 08/05/2018 20:45

ים נתניה

1 2

Vibers קדימה-צורן

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית עליון 08/05/2018 21:30

ניקה לב השרון

0 2

מנשה

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית תיכון 15/05/2018 20:45

כרכורשת

2 1

Ananda חדרה

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית תחתון 15/05/2018 21:30

Spikers

2 0

Wonder net נתניה

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית עליון 22/05/2018 20:45

ניקה לב השרון

0 2

חדרה SIS

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית תיכון 22/05/2018 20:45

Ananda חדרה

2 0

ים נתניה

למשחק
נגמר אבן יהודה - בכר בית עליון 26/05/2018 21:30

פנתרות אבן יהודה

2 0

ניקה לב השרון

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית עליון 29/05/2018 20:45

חדרה SIS

2 0

מנשה

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית תחתון 29/05/2018 20:45

חדרה אש

2 0

Wonder net נתניה

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית תיכון 29/05/2018 21:30

Vibers קדימה-צורן

1 2

כרכורשת

למשחק
נגמר נתניה- אילן רמון בית תיכון 05/06/2018 20:45

Vibers קדימה-צורן

2 0

Ananda חדרה

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית תחתון 05/06/2018 20:45

Spikers

2 0

חדרה אש

למשחק
נגמר נתניה- ריגלר בית תיכון 05/06/2018 21:30

כרכורשת

1 2

ים נתניה

למשחק
נגמר אבן יהודה - בכר בית עליון 06/06/2018 20:45

מנשה

0 2

פנתרות אבן יהודה

למשחק