הדפס

ליגה ארצית מרכז - לוח משחקים ותוצאות

Stage 1

נגמר אור יהודה בית א 09/11/2017 20:30

Eagles יבנה

0 2

לב ראשון

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 09/11/2017 20:30

ראשונט

2 0

הפועל אורי תל-אביב

למשחק
נגמר אור יהודה בית א 09/11/2017 21:30

שוברות גלים

2 0

דינמו חולון

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 09/11/2017 21:30

כוח G רמת גן

0 2

אוממה כפר האורנים

למשחק
נגמר אור יהודה בית א 16/11/2017 20:30

ליידיס

2 0

Leader&s ראשל"צ

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 16/11/2017 20:30

LG בת ים

2 0

ונוס מתן

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 16/11/2017 21:30

לביאות הבאר

2 0

אונו דוס טרס

למשחק
נגמר אור יהודה בית א 23/11/2017 20:30

ח-רשת יהוד

0 2

דינמו חולון

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 23/11/2017 20:30

כוח G רמת גן

2 0

LG בת ים

למשחק
נגמר אור יהודה בית א 23/11/2017 21:30

שוברות גלים

1 2

לב ראשון

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 23/11/2017 21:30

ראשונט

2 0

אוממה כפר האורנים

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 30/11/2017 20:30

לביאות הבאר

2 0

ונוס מתן

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 30/11/2017 20:30

הפועל אורי תל-אביב

2 1

אונו דוס טרס

למשחק
נגמר אור יהודה בית א 30/11/2017 21:30

ליידיס

0 2

Eagles יבנה

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 30/11/2017 21:30

ראשונט

2 1

כוח G רמת גן

למשחק
נגמר אור יהודה בית א 07/12/2017 20:30

ח-רשת יהוד

0 2

לב ראשון

למשחק
נגמר אור יהודה בית א 07/12/2017 20:30

דינמו חולון

1 2

Leader&s ראשל"צ

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 07/12/2017 21:30

LG בת ים

0 2

אוממה כפר האורנים

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 07/12/2017 21:30

ונוס מתן

2 0

אונו דוס טרס

למשחק
נגמר אור יהודה בית א 21/12/2017 20:30

Eagles יבנה

0 2

שוברות גלים

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 21/12/2017 20:30

אונו דוס טרס

0 2

אוממה כפר האורנים

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 21/12/2017 21:30

LG בת ים

1 2

לביאות הבאר

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 21/12/2017 21:30

הפועל אורי תל-אביב

2 0

ונוס מתן

למשחק
נגמר אור יהודה בית א 28/12/2017 20:30

ח-רשת יהוד

0 2

שוברות גלים

למשחק
נגמר אור יהודה בית א 28/12/2017 20:30

דינמו חולון

0 2

ליידיס

למשחק
נגמר אור יהודה בית א 28/12/2017 21:30

Leader&s ראשל"צ

1 2

לב ראשון

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 04/01/2018 20:30

ראשונט

2 0

LG בת ים

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 04/01/2018 20:30

אונו דוס טרס

0 2

כוח G רמת גן

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 04/01/2018 21:30

הפועל אורי תל-אביב

2 1

לביאות הבאר

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 04/01/2018 21:30

אוממה כפר האורנים

2 0

ונוס מתן

למשחק
נגמר אור יהודה בית א 11/01/2018 20:30

לב ראשון

2 0

ליידיס

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 11/01/2018 20:30

אונו דוס טרס

0 2

ראשונט

למשחק
נגמר אור יהודה בית א 11/01/2018 21:30

Eagles יבנה

2 0

ח-רשת יהוד

למשחק
נגמר אור יהודה בית א 11/01/2018 21:30

Leader&s ראשל"צ

2 0

שוברות גלים

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 18/01/2018 20:30

אוממה כפר האורנים

0 2

לביאות הבאר

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 18/01/2018 20:30

ונוס מתן

0 2

כוח G רמת גן

למשחק
נגמר אור יהודה בית א 18/01/2018 21:30

Leader&s ראשל"צ

2 0

ח-רשת יהוד

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 18/01/2018 21:30

LG בת ים

1 2

הפועל אורי תל-אביב

למשחק
נגמר אור יהודה בית א 25/01/2018 20:30

ליידיס

1 2

שוברות גלים

למשחק
נגמר אור יהודה בית א 25/01/2018 21:30

דינמו חולון

0 2

Eagles יבנה

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית ב 29/01/2018 21:15

אונו דוס טרס

0 2

LG בת ים

למשחק
נגמר אור יהודה בית א 01/02/2018 20:30

לב ראשון

2 0

דינמו חולון

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 01/02/2018 20:30

אוממה כפר האורנים

2 1

הפועל אורי תל-אביב

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 01/02/2018 21:30

ונוס מתן

0 2

ראשונט

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 01/02/2018 21:30

כוח G רמת גן

2 1

לביאות הבאר

למשחק
נגמר אור יהודה בית א 08/02/2018 20:30

Eagles יבנה

1 2

Leader&s ראשל"צ

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 08/02/2018 20:30

כוח G רמת גן

2 0

הפועל אורי תל-אביב

למשחק
נגמר אור יהודה בית א 08/02/2018 21:30

ליידיס

2 0

ח-רשת יהוד

למשחק
נגמר אור יהודה בית ב 08/02/2018 21:30

לביאות הבאר

2 0

ראשונט

למשחק

Stage 2

נגמר בת ים- עופר בית עליון 22/02/2018 20:30

שוברות גלים

0 2

לביאות הבאר

למשחק
נגמר אור יהודה בית ג 22/02/2018 20:30

הפועל אורי תל-אביב

2 1

דינמו חולון

למשחק
נגמר אור יהודה בית ד 22/02/2018 20:30

ח-רשת יהוד

0 2

אונו דוס טרס

למשחק
נגמר אור יהודה בית עליון 22/02/2018 21:15

Leader&s ראשל"צ

1 2

ראשונט

למשחק
נגמר אור יהודה בית עליון 22/02/2018 21:15

אוממה כפר האורנים

0 2

כוח G רמת גן

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית ד 22/02/2018 21:15

ליידיס

1 2

LG בת ים

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית עליון 08/03/2018 20:30

לב ראשון

0 2

שוברות גלים

למשחק
נגמר אור יהודה בית ג 08/03/2018 20:30

דינמו חולון

1 2

ונוס מתן

למשחק
נגמר אור יהודה בית ד 08/03/2018 20:30

אונו דוס טרס

0 2

LG בת ים

למשחק
נגמר אור יהודה בית עליון 08/03/2018 21:15

Leader&s ראשל"צ

1 2

אוממה כפר האורנים

למשחק
נגמר אור יהודה בית ג 08/03/2018 21:15

Eagles יבנה

0 2

הפועל אורי תל-אביב

למשחק
נגמר אור יהודה בית עליון 12/04/2018 20:30

לביאות הבאר

0 2

Leader&s ראשל"צ

למשחק
נגמר אור יהודה בית עליון 12/04/2018 20:30

לב ראשון

2 1

כוח G רמת גן

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית ד 12/04/2018 20:30

LG בת ים

2 0

ח-רשת יהוד

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית עליון 12/04/2018 21:15

שוברות גלים

1 2

אוממה כפר האורנים

למשחק
נגמר אור יהודה בית ג 12/04/2018 21:15

ונוס מתן

0 2

Eagles יבנה

למשחק
נגמר אור יהודה בית ד 12/04/2018 21:15

אונו דוס טרס

0 2

ליידיס

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית עליון 26/04/2018 20:30

ראשונט

2 0

שוברות גלים

למשחק
נגמר אור יהודה בית עליון 26/04/2018 20:30

לב ראשון

2 0

אוממה כפר האורנים

למשחק
נגמר אור יהודה בית ד 26/04/2018 20:30

ליידיס

2 0

ח-רשת יהוד

למשחק
נגמר אור יהודה בית עליון 26/04/2018 21:15

כוח G רמת גן

2 0

Leader&s ראשל"צ

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית ג 26/04/2018 21:15

Eagles יבנה

2 0

דינמו חולון

למשחק
נגמר אור יהודה בית ג 26/04/2018 21:15

ונוס מתן

0 2

הפועל אורי תל-אביב

למשחק
נגמר אור יהודה בית עליון 10/05/2018 21:15

ראשונט

1 2

אוממה כפר האורנים

למשחק
נגמר אור יהודה בית עליון 17/05/2018 20:30

לביאות הבאר

0 2

ראשונט

למשחק
נגמר אור יהודה בית עליון 17/05/2018 21:15

Leader&s ראשל"צ

1 2

שוברות גלים

למשחק
נגמר אור יהודה בית עליון 24/05/2018 20:30

כוח G רמת גן

2 1

לביאות הבאר

למשחק
נגמר אור יהודה בית עליון 31/05/2018 20:30

ראשונט

0 2

לב ראשון

למשחק
נגמר אור יהודה בית עליון 31/05/2018 21:15

שוברות גלים

1 2

כוח G רמת גן

למשחק
נגמר == אולם == בית עליון 03/06/2018 20:30

לביאות הבאר

2 1

לב ראשון

למשחק
נגמר אור יהודה בית עליון 07/06/2018 20:30

Leader&s ראשל"צ

1 2

לב ראשון

למשחק
נגמר אור יהודה בית עליון 07/06/2018 21:15

ראשונט

0 2

כוח G רמת גן

למשחק
נגמר אור יהודה בית עליון 07/06/2018 21:15

אוממה כפר האורנים

2 0

לביאות הבאר

למשחק

Stage 3

נגמר בת ים- עופר בית תיכון 10/05/2018 20:30

הפועל אורי תל-אביב

2 1

Eagles יבנה

למשחק
נגמר אור יהודה בית תחתון 10/05/2018 20:30

ח-רשת יהוד

0 2

ונוס מתן

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית תיכון 10/05/2018 21:15

ליידיס

0 2

LG בת ים

למשחק
נגמר אור יהודה בית תחתון 17/05/2018 20:30

דינמו חולון

2 0

ח-רשת יהוד

למשחק
נגמר אור יהודה בית תיכון 17/05/2018 21:15

Eagles יבנה

0 2

ליידיס

למשחק
נגמר אור יהודה בית תחתון 24/05/2018 20:30

ח-רשת יהוד

0 2

אונו דוס טרס

למשחק
נגמר אור יהודה בית תיכון 24/05/2018 21:15

הפועל אורי תל-אביב

2 0

LG בת ים

למשחק
נגמר אור יהודה בית תחתון 24/05/2018 21:15

ונוס מתן

0 2

דינמו חולון

למשחק
נגמר אור יהודה בית תיכון 31/05/2018 20:30

LG בת ים

2 0

Eagles יבנה

למשחק
נגמר אור יהודה בית תחתון 31/05/2018 21:15

ונוס מתן

2 0

אונו דוס טרס

למשחק
נגמר אור יהודה בית תיכון 07/06/2018 20:30

ליידיס

0 2

הפועל אורי תל-אביב

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית תחתון 07/06/2018 21:00

אונו דוס טרס

0 2

דינמו חולון

למשחק