הדפס

ליגה אזורית מודיעין - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 09/11/2017 20:15

מבשרת

2 0

All star

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 09/11/2017 20:15

כרמים

0 2

Spirit מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 09/11/2017 21:00

פנתרות אלון

1 2

מבשרת

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 09/11/2017 21:00

אלונט

2 0

כרמים

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 09/11/2017 21:45

אלונט

2 1

Spirit מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 09/11/2017 21:45

פנתרות אלון

2 0

All star

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית א - 16/11/2017 20:15

הנחושות מודיעין

2 0

ורטיגו

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית א - 16/11/2017 20:15

Netup מודיעין

1 2

בית הכרם ירושלים

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית א - 16/11/2017 21:00

דמוקרשת

1 2

בית הכרם ירושלים

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית א - 16/11/2017 21:00

ורטיגו

0 2

הלביאות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית א - 16/11/2017 21:45

Netup מודיעין

0 2

הנחושות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית א - 16/11/2017 21:45

הלביאות מודיעין

2 0

דמוקרשת

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 23/11/2017 20:15

All star

2 0

אלונט

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 23/11/2017 20:15

Extra-mile רחובות

2 0

נטו מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 23/11/2017 21:00

Spirit מודיעין

2 0

Extra-mile רחובות

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 23/11/2017 21:00

מבשרת

2 0

אלונט

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 23/11/2017 21:45

All star

2 1

נטו מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 23/11/2017 21:45

Spirit מודיעין

0 2

מבשרת

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית א - 30/11/2017 20:15

ורטיגו

2 0

Netup מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית א - 30/11/2017 20:15

בית הכרם ירושלים

2 1

קרייזי מאמא

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית א - 30/11/2017 21:00

דמוקרשת

2 0

ורטיגו

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית א - 30/11/2017 21:00

בית הכרם ירושלים

1 2

הנחושות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית א - 30/11/2017 21:45

Netup מודיעין

0 2

קרייזי מאמא

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית א - 30/11/2017 21:45

הנחושות מודיעין

2 0

דמוקרשת

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 07/12/2017 20:15

Extra-mile רחובות

2 1

כרמים

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 07/12/2017 20:15

Spirit מודיעין

2 0

All star

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 07/12/2017 21:00

נטו מודיעין

0 2

כרמים

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 07/12/2017 21:00

Spirit מודיעין

0 2

פנתרות אלון

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 07/12/2017 21:45

All star

2 0

Extra-mile רחובות

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 07/12/2017 21:45

נטו מודיעין

0 2

פנתרות אלון

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית א - 21/12/2017 20:15

קרייזי מאמא

1 2

דמוקרשת

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית א - 21/12/2017 20:15

בית הכרם ירושלים

0 2

הלביאות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית א - 21/12/2017 21:00

ורטיגו

0 2

בית הכרם ירושלים

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית א - 21/12/2017 21:00

Netup מודיעין

0 2

הלביאות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית א - 21/12/2017 21:45

דמוקרשת

2 0

Netup מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית א - 21/12/2017 21:45

ורטיגו

0 2

קרייזי מאמא

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 28/12/2017 20:15

כרמים

0 2

מבשרת

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 28/12/2017 20:15

Extra-mile רחובות

2 0

אלונט

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 28/12/2017 21:00

מבשרת

2 0

Extra-mile רחובות

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 28/12/2017 21:00

פנתרות אלון

2 0

אלונט

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 28/12/2017 21:45

כרמים

0 2

פנתרות אלון

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית א - 04/01/2018 20:15

הלביאות מודיעין

2 0

הנחושות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית א - 04/01/2018 21:00

קרייזי מאמא

2 1

הנחושות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 04/01/2018 21:00

מבשרת

2 0

נטו מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית א - 04/01/2018 21:45

הלביאות מודיעין

2 0

קרייזי מאמא

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 11/01/2018 20:15

All star

2 0

כרמים

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 11/01/2018 20:15

נטו מודיעין

0 2

Spirit מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 11/01/2018 21:00

פנתרות אלון

2 0

Extra-mile רחובות

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ב - 11/01/2018 21:00

אלונט

2 0

נטו מודיעין

למשחק

שלב 2

נגמר מודיעין-עירוני ג בית ד - 25/01/2018 20:15

Netup מודיעין

0 2

דמוקרשת

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ד - 25/01/2018 21:00

אלונט

1 2

דמוקרשת

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ד - 25/01/2018 21:45

Netup מודיעין

2 0

אלונט

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית עליון - 15/02/2018 20:15

All star

0 2

Spirit מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ג - 15/02/2018 20:15

כרמים

0 2

קרייזי מאמא

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית עליון - 15/02/2018 21:00

הנחושות מודיעין

0 2

מבשרת

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ג - 15/02/2018 21:00

ורטיגו

1 2

כרמים

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית עליון - 15/02/2018 21:45

All star

2 1

הנחושות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ד - 15/02/2018 21:45

נטו מודיעין

1 2

אלונט

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית עליון - 22/02/2018 20:15

בית הכרם ירושלים

2 1

All star

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ג - 22/02/2018 20:15

Extra-mile רחובות

2 0

ורטיגו

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית עליון - 22/02/2018 21:00

פנתרות אלון

2 0

בית הכרם ירושלים

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ג - 22/02/2018 21:00

קרייזי מאמא

1 2

Extra-mile רחובות

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית עליון - 22/02/2018 21:45

הלביאות מודיעין

2 0

פנתרות אלון

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ג - 22/02/2018 21:45

קרייזי מאמא

2 0

ורטיגו

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית עליון - 08/03/2018 20:15

הנחושות מודיעין

1 2

בית הכרם ירושלים

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ג - 08/03/2018 20:15

Extra-mile רחובות

0 2

כרמים

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית עליון - 08/03/2018 21:00

בית הכרם ירושלים

0 2

מבשרת

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ד - 08/03/2018 21:00

דמוקרשת

2 1

נטו מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית עליון - 08/03/2018 21:45

מבשרת

2 0

Spirit מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית ד - 08/03/2018 21:45

נטו מודיעין

1 2

Netup מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית עליון - 10/05/2018 20:15

הלביאות מודיעין

2 0

בית הכרם ירושלים

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית עליון - 10/05/2018 20:15

All star

2 1

פנתרות אלון

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית עליון - 10/05/2018 21:00

בית הכרם ירושלים

1 2

Spirit מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית עליון - 10/05/2018 21:45

Spirit מודיעין

0 2

הלביאות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית עליון - 17/05/2018 20:15

הלביאות מודיעין

2 0

הנחושות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית עליון - 17/05/2018 20:15

Spirit מודיעין

0 2

פנתרות אלון

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית עליון - 17/05/2018 21:00

All star

1 2

הלביאות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית עליון - 17/05/2018 21:00

מבשרת

2 1

פנתרות אלון

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית עליון - 17/05/2018 21:45

מבשרת

2 1

All star

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית עליון - 17/05/2018 21:45

Spirit מודיעין

0 2

הנחושות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית עליון - 24/05/2018 20:15

פנתרות אלון

0 2

הנחושות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית עליון - 31/05/2018 21:00

מבשרת

0 2

הלביאות מודיעין

למשחק

שלב 3

נגמר מודיעין-עירוני ג בית תיכון - 26/04/2018 20:15

כרמים

2 0

Netup מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית תחתון - 26/04/2018 20:15

ורטיגו

0 2

נטו מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית תיכון - 26/04/2018 21:00

קרייזי מאמא

2 0

כרמים

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית תחתון - 26/04/2018 21:00

Extra-mile רחובות

0 2

ורטיגו

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית תיכון - 26/04/2018 21:45

Netup מודיעין

2 0

קרייזי מאמא

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית תחתון - 10/05/2018 21:00

נטו מודיעין

2 0

Extra-mile רחובות

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית תחתון - 24/05/2018 20:15

נטו מודיעין

2 1

אלונט

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית תיכון - 24/05/2018 21:00

דמוקרשת

2 1

כרמים

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית תחתון - 24/05/2018 21:00

אלונט

0 2

ורטיגו

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית תיכון - 24/05/2018 21:45

Netup מודיעין

0 5

דמוקרשת

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית תיכון - 31/05/2018 20:15

קרייזי מאמא

0 2

דמוקרשת

למשחק
נגמר מודיעין-עירוני ג בית תחתון - 31/05/2018 20:15

Extra-mile רחובות

0 2

אלונט

למשחק