הדפס

ליגת אשדוד מעל הרשת - לוח משחקים ותוצאות

Stage 1

נגמר אשדוד- מקיף ה' בית ד 14/11/2017 20:00

מקיף ד'

0 0

מקיף ג'

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ג 16/11/2017 19:30

צפרירים

0 0

שקד

למשחק
בהמתנה אשדוד- שילה בית ג 18/11/2017 20:00

רננים

0 0

מעורבת 1

למשחק
בהמתנה אשדוד- שילה בית ד 18/11/2017 21:00

היובל

0 0

מעורבת 2

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ב 19/11/2017 20:00

רתמים

0 0

חופית

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ד 23/11/2017 19:30

מקיף ג'

0 0

נוף ים

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ה 23/11/2017 20:30

מקיף ט'

0 0

שז"ר

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית א 23/11/2017 21:30

רעים

0 0

שירת הים

למשחק
בהמתנה אשדוד- שילה בית א 25/11/2017 21:00

מקיף ח'

0 0

רבין

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ג 26/11/2017 20:00

מעורבת 1

0 0

צפרירים

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ג 30/11/2017 19:30

רננים

0 0

מקיף ו'

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ב 30/11/2017 20:30

מקיף י"א

0 0

חופית

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית א 30/11/2017 21:30

רימונים

0 0

שירת הים

למשחק
בהמתנה אשדוד- שילה בית ה 02/12/2017 20:00

שז"ר

0 0

צמח

למשחק
בהמתנה אשדוד- שילה בית ד 02/12/2017 21:00

מקיף ג'

0 0

מעורבת 2

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ב 03/12/2017 21:00

רתמים

0 0

ארזים

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ד 07/12/2017 19:30

מקיף ד'

0 0

נוף ים

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית א 07/12/2017 20:30

רבין

0 0

רעים

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ג 07/12/2017 21:30

שקד

0 0

מעורבת 1

למשחק
בהמתנה אשדוד- שילה בית ה 09/12/2017 20:00

צמח

0 0

מקיף ט'

למשחק
בהמתנה אשדוד- שילה בית ב 09/12/2017 21:00

חופית

0 0

קשת

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ג 10/12/2017 20:00

מעורבת 1

0 0

מקיף ו'

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ד 10/12/2017 21:00

נוף ים

0 0

היובל

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ה 14/12/2017 20:30

שחר

0 0

מקיף ט'

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ב 14/12/2017 21:30

ארזים

0 0

חופית

למשחק
בהמתנה אשדוד- שילה בית ד 16/12/2017 20:00

מעורבת 2

0 0

מקיף ד'

למשחק
בהמתנה אשדוד- שילה בית ה 16/12/2017 21:00

מקיף ז'

0 0

שז"ר

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ב 17/12/2017 21:00

ארזים

0 0

קשת

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ד 21/12/2017 19:30

נוף ים

0 0

מעורבת 2

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ג 21/12/2017 20:30

מקיף ו'

0 0

צפרירים

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ג 21/12/2017 21:30

רננים

0 0

שקד

למשחק
בהמתנה אשדוד- שילה בית ה 23/12/2017 19:00

מקיף ז'

0 0

מקיף ט'

למשחק
בהמתנה אשדוד- שילה בית א 23/12/2017 20:00

שירת הים

0 0

מקיף ח'

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ב 24/12/2017 21:00

קשת

0 0

רתמים

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ד 28/12/2017 19:30

מקיף ג'

0 0

היובל

למשחק
בהמתנה אשדוד- שילה בית א 30/12/2017 20:00

רימונים

0 0

מקיף ח'

למשחק
בהמתנה אשדוד- שילה בית ב 30/12/2017 21:00

מקיף י"א

0 0

ארזים

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ה 31/12/2017 20:00

צמח

0 0

שחר

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית א 04/01/2018 19:30

שירת הים

0 0

רבין

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ג 04/01/2018 20:30

צפרירים

0 0

רננים

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית א 04/01/2018 21:30

רעים

0 0

רימונים

למשחק
בהמתנה אשדוד- שילה בית ב 06/01/2018 20:00

קשת

0 0

מקיף י"א

למשחק
בהמתנה אשדוד- שילה בית ה 06/01/2018 21:00

צמח

0 0

מקיף ז'

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ה 07/01/2018 20:00

שז"ר

0 0

שחר

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית א 11/01/2018 20:30

רימונים

0 0

רבין

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ד 11/01/2018 21:30

היובל

0 0

מקיף ד'

למשחק
בהמתנה אשדוד- שילה בית א 13/01/2018 20:00

מקיף ח'

0 0

רעים

למשחק
בהמתנה אשדוד- שילה בית ג 13/01/2018 21:00

שקד

0 0

מקיף ו'

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ה 14/01/2018 20:30

שחר

0 0

מקיף ז'

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' בית ב 14/01/2018 21:30

מקיף י"א

0 0

רתמים

למשחק