הדפס

ליגת אצבע הגליל - לוח משחקים ותוצאות

שלב א

נגמר איילת השחר בית א - 18/11/2018 20:30

א-גדות

1 2

m&m

למשחק
נגמר כפר גלעדי בית ב - 18/11/2018 21:00

האסופיות

2 0

שדה נחמיה

למשחק
נגמר קרית שמונה בית א - 21/11/2018 20:30

מאמאק"ש

0 2

הפינק לידי'ס

למשחק
נגמר בני יהודה בית ב - 21/11/2018 20:30

בנות הרמה

0 2

חלי הגושרים

למשחק
נגמר איילת השחר בית ב - 21/11/2018 20:30

האיילות

2 0

ביג מאמא צפת

למשחק
נגמר מג'דל שמס בית א - 22/11/2018 20:00

ניסא ברמה

0 2

מעופפות הצפון

למשחק
נגמר איילת השחר בית ב - 24/11/2018 20:30

האיילות

2 0

שדה נחמיה

למשחק
נגמר איילת השחר בית א - 25/11/2018 20:30

א-גדות

2 0

ניסא ברמה

למשחק
נגמר חולתה בית א - 25/11/2018 20:30

מעופפות הצפון

2 1

הפינק לידי'ס

למשחק
נגמר כפר גלעדי בית ב - 25/11/2018 21:00

האסופיות

0 2

חלי הגושרים

למשחק
נגמר צפת בית ב - 26/11/2018 20:30

ביג מאמא צפת

0 2

לבבות הבשן

למשחק
נגמר יראון בית א - 28/11/2018 20:30

אקסטרה

0 2

m&m

למשחק
נגמר כפר בלום בית ב - 03/12/2018 20:45

לבבות הבשן

2 0

האיילות

למשחק
נגמר הגושרים בית ב - 11/12/2018 21:00

חלי הגושרים

2 0

ביג מאמא צפת

למשחק
נגמר יראון בית א - 12/12/2018 20:30

ניסא ברמה

0 2

אקסטרה

למשחק
נגמר קרית שמונה בית א - 12/12/2018 20:30

מאמאק"ש

0 2

מעופפות הצפון

למשחק
נגמר בני יהודה בית ב - 12/12/2018 20:30

בנות הרמה

0 2

שדה נחמיה

למשחק
נגמר איילת השחר בית א - 13/12/2018 20:30

הפינק לידי'ס

2 0

m&m

למשחק
נגמר חולתה בית א - 16/12/2018 20:30

מעופפות הצפון

2 0

א-גדות

למשחק
נגמר יראון בית א - 19/12/2018 20:45

אקסטרה

1 2

הפינק לידי'ס

למשחק
נגמר בני יהודה בית ב - 19/12/2018 20:45

בנות הרמה

0 2

האסופיות

למשחק
נגמר דן בית א - 19/12/2018 21:00

m&m

2 1

מאמאק"ש

למשחק
נגמר עמיר בית ב - 20/12/2018 21:00

שדה נחמיה

0 2

לבבות הבשן

למשחק
נגמר הגושרים בית ב - 25/12/2018 21:00

חלי הגושרים

2 0

האיילות

למשחק
נגמר בני יהודה בית ב - 26/12/2018 20:30

בנות הרמה

0 2

לבבות הבשן

למשחק
נגמר מג'דל שמס בית א - 27/12/2018 20:00

ניסא ברמה

0 2

m&m

למשחק
נגמר איילת השחר בית א - 30/12/2018 20:45

א-גדות

2 0

מאמאק"ש

למשחק
נגמר כפר גלעדי בית ב - 30/12/2018 20:45

האסופיות

2 0

האיילות

למשחק
נגמר הגושרים בית ב - 01/01/2019 21:00

חלי הגושרים

2 0

לבבות הבשן

למשחק
נגמר מג'דל שמס בית א - 03/01/2019 21:00

ניסא ברמה

0 2

הפינק לידי'ס

למשחק
נגמר חולתה בית א - 06/01/2019 20:30

מעופפות הצפון

2 1

m&m

למשחק
נגמר צפת בית ב - 07/01/2019 20:30

ביג מאמא צפת

0 2

חלי הגושרים

למשחק
נגמר יראון בית א - 09/01/2019 20:30

אקסטרה

2 0

א-גדות

למשחק
נגמר איילת השחר בית ב - 09/01/2019 20:30

האיילות

2 0

לבבות הבשן

למשחק
נגמר מג'דל שמס בית א - 10/01/2019 20:00

ניסא ברמה

0 2

מאמאק"ש

למשחק
נגמר חולתה בית א - 13/01/2019 20:30

מעופפות הצפון

2 0

ניסא ברמה

למשחק
נגמר כפר גלעדי בית ב - 13/01/2019 21:00

האסופיות

2 0

ביג מאמא צפת

למשחק
נגמר כפר בלום בית ב - 14/01/2019 20:45

לבבות הבשן

2 0

בנות הרמה

למשחק
נגמר הגושרים בית ב - 15/01/2019 21:00

חלי הגושרים

2 0

שדה נחמיה

למשחק
נגמר דן בית א - 16/01/2019 21:00

m&m

2 1

א-גדות

למשחק
נגמר איילת השחר בית א - 17/01/2019 21:00

הפינק לידי'ס

2 0

מאמאק"ש

למשחק
נגמר כפר בלום בית ב - 21/01/2019 20:45

לבבות הבשן

2 0

ביג מאמא צפת

למשחק
נגמר עמיר בית ב - 21/01/2019 21:00

שדה נחמיה

0 2

האיילות

למשחק
נגמר בני יהודה בית ב - 23/01/2019 20:30

בנות הרמה

1 2

ביג מאמא צפת

למשחק
נגמר מג'דל שמס בית א - 24/01/2019 20:00

ניסא ברמה

2 0

א-גדות

למשחק
נגמר איילת השחר בית א - 24/01/2019 21:00

הפינק לידי'ס

2 0

מעופפות הצפון

למשחק
נגמר יראון בית א - 30/01/2019 20:30

אקסטרה

2 0

מאמאק"ש

למשחק
נגמר איילת השחר בית א - 31/01/2019 20:45

הפינק לידי'ס

2 0

א-גדות

למשחק
נגמר יראון בית א - 03/02/2019 20:30

m&m

0 2

אקסטרה

למשחק
נגמר כפר בלום בית ב - 04/02/2019 20:45

לבבות הבשן

0 2

האסופיות

למשחק
נגמר איילת השחר בית א - 07/02/2019 21:00

הפינק לידי'ס

2 0

ניסא ברמה

למשחק
נגמר עמיר בית ב - 07/02/2019 21:00

שדה נחמיה

2 1

ביג מאמא צפת

למשחק
נגמר איילת השחר בית א - 10/02/2019 20:30

א-גדות

0 2

מעופפות הצפון

למשחק
נגמר צפת בית ב - 11/02/2019 20:30

ביג מאמא צפת

0 2

האיילות

למשחק
נגמר הגושרים בית ב - 12/02/2019 21:00

חלי הגושרים

2 0

בנות הרמה

למשחק
נגמר יראון בית א - 13/02/2019 20:45

הפינק לידי'ס

2 0

אקסטרה

למשחק
נגמר דן בית א - 13/02/2019 21:00

מאמאק"ש

2 0

m&m

למשחק
נגמר עמיר בית ב - 14/02/2019 20:45

שדה נחמיה

0 2

האסופיות

למשחק
נגמר איילת השחר בית א - 17/02/2019 20:45

א-גדות

1 2

הפינק לידי'ס

למשחק
נגמר צפת בית ב - 18/02/2019 20:30

ביג מאמא צפת

0 2

האסופיות

למשחק
נגמר כפר בלום בית ב - 18/02/2019 20:45

לבבות הבשן

0 2

חלי הגושרים

למשחק
נגמר יראון בית א - 20/02/2019 20:15

אקסטרה

2 1

מעופפות הצפון

למשחק
נגמר דן בית א - 20/02/2019 21:00

m&m

2 0

ניסא ברמה

למשחק
נגמר יראון בית א - 20/02/2019 21:00

מאמאק"ש

1 2

אקסטרה

למשחק
נגמר איילת השחר בית ב - 23/02/2019 20:30

האיילות

1 2

האסופיות

למשחק
נגמר יראון בית א - 24/02/2019 20:30

מעופפות הצפון

2 0

אקסטרה

למשחק
נגמר עמיר בית ב - 25/02/2019 21:00

שדה נחמיה

1 2

בנות הרמה

למשחק
נגמר איילת השחר בית א - 27/02/2019 20:30

מאמאק"ש

2 1

א-גדות

למשחק
נגמר בני יהודה בית ב - 27/02/2019 20:30

בנות הרמה

0 2

האיילות

למשחק
נגמר עמיר בית ב - 28/02/2019 21:00

שדה נחמיה

0 2

חלי הגושרים

למשחק
נגמר כפר גלעדי בית ב - 03/03/2019 21:00

האסופיות

2 0

בנות הרמה

למשחק
נגמר כפר בלום בית ב - 04/03/2019 20:45

לבבות הבשן

2 1

שדה נחמיה

למשחק
נגמר יראון בית א - 06/03/2019 20:30

אקסטרה

2 0

ניסא ברמה

למשחק
נגמר דן בית א - 06/03/2019 21:00

m&m

1 2

הפינק לידי'ס

למשחק
נגמר איילת השחר בית ב - 09/03/2019 20:30

האיילות

0 2

חלי הגושרים

למשחק
נגמר יראון בית א - 10/03/2019 20:30

א-גדות

0 2

אקסטרה

למשחק
נגמר צפת בית ב - 11/03/2019 20:30

ביג מאמא צפת

0 2

שדה נחמיה

למשחק
נגמר עמיר בית א - 13/03/2019 20:30

מאמאק"ש

2 0

ניסא ברמה

למשחק
נגמר דן בית א - 13/03/2019 21:00

m&m

0 2

מעופפות הצפון

למשחק
נגמר איילת השחר בית ב - 13/03/2019 21:00

האיילות

2 0

בנות הרמה

למשחק
נגמר כפר גלעדי בית ב - 14/03/2019 21:00

האסופיות

2 0

לבבות הבשן

למשחק
נגמר חולתה בית א - 17/03/2019 21:00

מעופפות הצפון

2 0

מאמאק"ש

למשחק
נגמר הגושרים בית ב - 17/03/2019 21:00

חלי הגושרים

1 2

האסופיות

למשחק
נגמר צפת בית ב - 18/03/2019 20:30

ביג מאמא צפת

1 2

בנות הרמה

למשחק

שלב ב

נגמר איילת השחר פלייאוף תחתון - 24/03/2019 20:30

א-גדות

2 0

בנות הרמה

למשחק
נגמר מג'דל שמס פלייאוף תחתון - 28/03/2019 20:00

ניסא ברמה

2 0

ביג מאמא צפת

למשחק
נגמר קרית שמונה פלייאוף תחתון - 03/04/2019 20:30

מאמאק"ש

0 2

שדה נחמיה

למשחק
נגמר איילת השחר פלייאוף תחתון - 05/05/2019 20:30

מאמאק"ש

2 0

א-גדות

למשחק
נגמר בני יהודה פלייאוף תחתון - 05/05/2019 20:30

בנות הרמה

2 0

ניסא ברמה

למשחק
נגמר מג'דל שמס פלייאוף תחתון - 16/05/2019 20:30

ניסא ברמה

2 0

ביג מאמא צפת

למשחק
נגמר איילת השחר פלייאוף תחתון - 19/05/2019 20:30

א-גדות

0 2

בנות הרמה

למשחק
נגמר קרית שמונה פלייאוף תחתון - 28/05/2019 19:30

שדה נחמיה

1 2

מאמאק"ש

למשחק

פלייאוף עליון

שלב ב

נגמר איילת השחר פלייאוף עליון 1 - 8 25/03/2019 21:00

הפינק לידי'ס

2 0

לבבות הבשן

למשחק
נגמר חולתה פלייאוף עליון 1 - 8 24/03/2019 20:30

מעופפות הצפון

2 0

האיילות

למשחק
נגמר דן פלייאוף עליון 1 - 8 01/04/2019 21:00

m&m

0 2

חלי הגושרים

למשחק
נגמר יראון פלייאוף עליון 1 - 8 17/04/2019 20:30

אקסטרה

0 2

האסופיות

למשחק

Stage 2
(5 - 8)

 

 

 

נגמר יראון פלייאוף עליון 5 - 8 12/05/2019 20:30

לבבות הבשן

2 0

אקסטרה

למשחק
נגמר דן פלייאוף עליון 5 - 8 06/05/2019 21:00

האיילות

2 1

m&m

למשחק

(1 - 4)

 

 

 

נגמר איילת השחר פלייאוף עליון 1 - 4 16/05/2019 21:00

הפינק לידי'ס

1 2

האסופיות

למשחק
נגמר הגושרים פלייאוף עליון 1 - 4 13/05/2019 21:00

מעופפות הצפון

0 2

חלי הגושרים

למשחק

Stage 3
(7 - 8)

 

 

 

נגמר יראון פלייאוף עליון 7 - 8 26/05/2019 20:30

אקסטרה

2 0

m&m

למשחק

(3 - 4)

 

 

 

נגמר חולתה פלייאוף עליון 3 - 4 23/05/2019 21:00

הפינק לידי'ס

0 2

מעופפות הצפון

למשחק

(5 - 6)

 

 

 

נגמר כפר בלום פלייאוף עליון 5 - 6 20/05/2019 20:45

לבבות הבשן

2 0

האיילות

למשחק

(1 - 2)

 

 

 

נגמר קרית שמונה פלייאוף עליון 1 - 2 28/05/2019 20:45

האסופיות

2 1

חלי הגושרים

למשחק