הדפס

ליגת אצבע הגליל - לוח משחקים ותוצאות

שלב א

נגמר איילת השחר בית א - 18/11/2018 20:30

א-גדות

1 2

m&m

למשחק
נגמר כפר גלעדי בית ב - 18/11/2018 21:00

האסופיות

2 0

שדה נחמיה

למשחק
נגמר קרית שמונה בית א - 21/11/2018 20:30

מאמאק"ש

0 2

הפינק לידי'ס

למשחק
נגמר בני יהודה בית ב - 21/11/2018 20:30

בנות הרמה

0 2

חלי הגושרים

למשחק
נגמר איילת השחר בית ב - 21/11/2018 20:30

האיילות

2 0

ביג מאמא צפת

למשחק
נגמר מג'דל שמס בית א - 22/11/2018 20:00

ניסא ברמה

0 2

מעופפות הצפון

למשחק
נגמר איילת השחר בית ב - 24/11/2018 20:30

האיילות

2 0

שדה נחמיה

למשחק
נגמר איילת השחר בית א - 25/11/2018 20:30

א-גדות

2 0

ניסא ברמה

למשחק
נגמר חולתה בית א - 25/11/2018 20:30

מעופפות הצפון

2 1

הפינק לידי'ס

למשחק
נגמר כפר גלעדי בית ב - 25/11/2018 21:00

האסופיות

0 2

חלי הגושרים

למשחק
נגמר צפת בית ב - 26/11/2018 20:30

ביג מאמא צפת

0 2

לבבות הבשן

למשחק
נגמר יראון בית א - 28/11/2018 20:30

אקסטרה

0 2

m&m

למשחק
נגמר כפר בלום בית ב - 03/12/2018 20:45

לבבות הבשן

2 0

האיילות

למשחק
נגמר הגושרים בית ב - 11/12/2018 21:00

חלי הגושרים

2 0

ביג מאמא צפת

למשחק
נגמר יראון בית א - 12/12/2018 20:30

ניסא ברמה

0 2

אקסטרה

למשחק
נגמר קרית שמונה בית א - 12/12/2018 20:30

מאמאק"ש

0 2

מעופפות הצפון

למשחק
נגמר בני יהודה בית ב - 12/12/2018 20:30

בנות הרמה

0 2

שדה נחמיה

למשחק
נגמר איילת השחר בית א - 13/12/2018 20:30

הפינק לידי'ס

2 0

m&m

למשחק
נגמר חולתה בית א - 16/12/2018 20:30

מעופפות הצפון

2 0

א-גדות

למשחק
נגמר יראון בית א - 19/12/2018 20:45

אקסטרה

1 2

הפינק לידי'ס

למשחק
נגמר בני יהודה בית ב - 19/12/2018 20:45

בנות הרמה

0 2

האסופיות

למשחק
נגמר דן בית א - 19/12/2018 21:00

m&m

2 1

מאמאק"ש

למשחק
נגמר עמיר בית ב - 20/12/2018 21:00

שדה נחמיה

0 2

לבבות הבשן

למשחק
נגמר הגושרים בית ב - 25/12/2018 21:00

חלי הגושרים

2 0

האיילות

למשחק
נגמר בני יהודה בית ב - 26/12/2018 20:30

בנות הרמה

0 2

לבבות הבשן

למשחק
נגמר מג'דל שמס בית א - 27/12/2018 20:00

ניסא ברמה

0 2

m&m

למשחק
נגמר איילת השחר בית א - 30/12/2018 20:45

א-גדות

2 0

מאמאק"ש

למשחק
נגמר כפר גלעדי בית ב - 30/12/2018 20:45

האסופיות

2 0

האיילות

למשחק
נגמר הגושרים בית ב - 01/01/2019 21:00

חלי הגושרים

2 0

לבבות הבשן

למשחק
נגמר מג'דל שמס בית א - 03/01/2019 21:00

ניסא ברמה

0 2

הפינק לידי'ס

למשחק
נגמר חולתה בית א - 06/01/2019 20:30

מעופפות הצפון

2 1

m&m

למשחק
נגמר צפת בית ב - 07/01/2019 20:30

ביג מאמא צפת

0 2

חלי הגושרים

למשחק
נגמר יראון בית א - 09/01/2019 20:30

אקסטרה

2 0

א-גדות

למשחק
נגמר איילת השחר בית ב - 09/01/2019 20:30

האיילות

2 0

לבבות הבשן

למשחק
נגמר מג'דל שמס בית א - 10/01/2019 20:00

ניסא ברמה

0 2

מאמאק"ש

למשחק
נגמר חולתה בית א - 13/01/2019 20:30

מעופפות הצפון

2 0

ניסא ברמה

למשחק
נגמר כפר גלעדי בית ב - 13/01/2019 21:00

האסופיות

2 0

ביג מאמא צפת

למשחק
נגמר כפר בלום בית ב - 14/01/2019 20:45

לבבות הבשן

2 0

בנות הרמה

למשחק
נגמר הגושרים בית ב - 15/01/2019 21:00

חלי הגושרים

2 0

שדה נחמיה

למשחק
נגמר דן בית א - 16/01/2019 21:00

m&m

2 1

א-גדות

למשחק
נגמר איילת השחר בית א - 17/01/2019 21:00

הפינק לידי'ס

2 0

מאמאק"ש

למשחק
נגמר כפר בלום בית ב - 21/01/2019 20:45

לבבות הבשן

2 0

ביג מאמא צפת

למשחק
נגמר עמיר בית ב - 21/01/2019 21:00

שדה נחמיה

0 2

האיילות

למשחק
נגמר בני יהודה בית ב - 23/01/2019 20:30

בנות הרמה

1 2

ביג מאמא צפת

למשחק
נגמר מג'דל שמס בית א - 24/01/2019 20:00

ניסא ברמה

2 0

א-גדות

למשחק
נגמר איילת השחר בית א - 24/01/2019 21:00

הפינק לידי'ס

2 0

מעופפות הצפון

למשחק
נגמר יראון בית א - 30/01/2019 20:30

אקסטרה

2 0

מאמאק"ש

למשחק
נגמר איילת השחר בית א - 31/01/2019 20:45

הפינק לידי'ס

2 0

א-גדות

למשחק
נגמר יראון בית א - 03/02/2019 20:30

m&m

0 2

אקסטרה

למשחק
נגמר כפר בלום בית ב - 04/02/2019 20:45

לבבות הבשן

0 2

האסופיות

למשחק
נגמר איילת השחר בית א - 07/02/2019 21:00

הפינק לידי'ס

2 0

ניסא ברמה

למשחק
נגמר עמיר בית ב - 07/02/2019 21:00

שדה נחמיה

2 1

ביג מאמא צפת

למשחק
נגמר איילת השחר בית א - 10/02/2019 20:30

א-גדות

0 2

מעופפות הצפון

למשחק
נגמר צפת בית ב - 11/02/2019 20:30

ביג מאמא צפת

0 2

האיילות

למשחק
נגמר הגושרים בית ב - 12/02/2019 21:00

חלי הגושרים

2 0

בנות הרמה

למשחק
נגמר יראון בית א - 13/02/2019 20:45

הפינק לידי'ס

2 0

אקסטרה

למשחק
נגמר דן בית א - 13/02/2019 21:00

מאמאק"ש

2 0

m&m

למשחק
נגמר עמיר בית ב - 14/02/2019 20:45

שדה נחמיה

0 2

האסופיות

למשחק
בהמתנה איילת השחר בית א - 17/02/2019 20:45

א-גדות

0 0

הפינק לידי'ס

למשחק
בהמתנה צפת בית ב - 18/02/2019 20:30

ביג מאמא צפת

0 0

האסופיות

למשחק
בהמתנה כפר בלום בית ב - 18/02/2019 20:45

לבבות הבשן

0 0

חלי הגושרים

למשחק
בהמתנה יראון בית א - 20/02/2019 20:15

אקסטרה

0 0

מעופפות הצפון

למשחק
בהמתנה דן בית א - 20/02/2019 21:00

m&m

0 0

ניסא ברמה

למשחק
בהמתנה יראון בית א - 20/02/2019 21:00

מאמאק"ש

0 0

אקסטרה

למשחק
בהמתנה עמיר בית ב - 21/02/2019 21:00

שדה נחמיה

0 0

בנות הרמה

למשחק
בהמתנה איילת השחר בית ב - 23/02/2019 20:30

האיילות

0 0

האסופיות

למשחק
בהמתנה יראון בית א - 24/02/2019 20:30

מעופפות הצפון

0 0

אקסטרה

למשחק
בהמתנה קרית שמונה בית א - 27/02/2019 20:30

מאמאק"ש

0 0

א-גדות

למשחק
בהמתנה בני יהודה בית ב - 27/02/2019 20:30

בנות הרמה

0 0

האיילות

למשחק
בהמתנה עמיר בית ב - 28/02/2019 21:00

שדה נחמיה

0 0

חלי הגושרים

למשחק
בהמתנה כפר גלעדי בית ב - 03/03/2019 21:00

האסופיות

0 0

בנות הרמה

למשחק
בהמתנה כפר בלום בית ב - 04/03/2019 20:45

לבבות הבשן

0 0

שדה נחמיה

למשחק
בהמתנה יראון בית א - 06/03/2019 20:30

אקסטרה

0 0

ניסא ברמה

למשחק
בהמתנה דן בית א - 06/03/2019 21:00

m&m

0 0

הפינק לידי'ס

למשחק
בהמתנה איילת השחר בית ב - 09/03/2019 20:30

האיילות

0 0

חלי הגושרים

למשחק
בהמתנה כפר גלעדי בית ב - 10/03/2019 21:00

האסופיות

0 0

לבבות הבשן

למשחק
בהמתנה צפת בית ב - 11/03/2019 20:30

ביג מאמא צפת

0 0

שדה נחמיה

למשחק
בהמתנה יראון בית א - 13/03/2019 20:30

א-גדות

0 0

אקסטרה

למשחק
בהמתנה קרית שמונה בית א - 13/03/2019 20:30

מאמאק"ש

0 0

ניסא ברמה

למשחק
בהמתנה דן בית א - 13/03/2019 21:00

m&m

0 0

מעופפות הצפון

למשחק
בהמתנה איילת השחר בית ב - 16/03/2019 20:30

האיילות

0 0

בנות הרמה

למשחק
בהמתנה חולתה בית א - 17/03/2019 20:30

מעופפות הצפון

0 0

מאמאק"ש

למשחק
בהמתנה הגושרים בית ב - 17/03/2019 21:00

חלי הגושרים

0 0

האסופיות

למשחק
בהמתנה צפת בית ב - 18/03/2019 20:30

ביג מאמא צפת

0 0

בנות הרמה

למשחק