הדפס

ליגת אצבע הגליל - לוח משחקים ותוצאות

Stage 1

נגמר איילת השחר בית א 18/11/2018 20:30

א-גדות

1 2

m&m

למשחק
נגמר כפר גלעדי בית ב 18/11/2018 21:00

האסופיות

2 0

שדה נחמיה

למשחק
נגמר קרית שמונה בית א 21/11/2018 20:30

מאמאק"ש

0 2

הפינק לידי'ס

למשחק
נגמר בני יהודה בית ב 21/11/2018 20:30

בנות הרמה

0 2

חלי הגושרים

למשחק
נגמר איילת השחר בית ב 21/11/2018 20:30

האיילות

2 0

ביג מאמא צפת

למשחק
נגמר מג'דל שמס בית א 22/11/2018 20:00

ניסא ברמה

0 2

מעופפות הצפון

למשחק
נגמר איילת השחר בית ב 24/11/2018 20:30

האיילות

2 0

שדה נחמיה

למשחק
נגמר איילת השחר בית א 25/11/2018 20:30

א-גדות

2 0

ניסא ברמה

למשחק
נגמר חולתה בית א 25/11/2018 20:30

מעופפות הצפון

2 1

הפינק לידי'ס

למשחק
נגמר כפר גלעדי בית ב 25/11/2018 21:00

האסופיות

0 2

חלי הגושרים

למשחק
נגמר צפת בית ב 26/11/2018 20:30

ביג מאמא צפת

0 2

לבבות הבשן

למשחק
נגמר יראון בית א 28/11/2018 20:30

אקסטרה

0 2

m&m

למשחק
נגמר כפר בלום בית ב 03/12/2018 20:45

לבבות הבשן

2 0

האיילות

למשחק
נגמר הגושרים בית ב 11/12/2018 21:00

חלי הגושרים

2 0

ביג מאמא צפת

למשחק
נגמר יראון בית א 12/12/2018 20:30

ניסא ברמה

0 2

אקסטרה

למשחק
נגמר קרית שמונה בית א 12/12/2018 20:30

מאמאק"ש

0 2

מעופפות הצפון

למשחק
נגמר בני יהודה בית ב 12/12/2018 20:30

בנות הרמה

0 2

שדה נחמיה

למשחק
נגמר איילת השחר בית א 13/12/2018 20:30

הפינק לידי'ס

2 0

m&m

למשחק
נגמר חולתה בית א 16/12/2018 20:30

מעופפות הצפון

2 0

א-גדות

למשחק
בהמתנה יראון בית א 19/12/2018 20:45

אקסטרה

0 0

הפינק לידי'ס

למשחק
בהמתנה בני יהודה בית ב 19/12/2018 20:45

בנות הרמה

0 0

האסופיות

למשחק
בהמתנה דן בית א 19/12/2018 21:00

m&m

0 0

מאמאק"ש

למשחק
בהמתנה עמיר בית ב 20/12/2018 21:00

שדה נחמיה

0 0

לבבות הבשן

למשחק
בהמתנה הגושרים בית ב 25/12/2018 21:00

חלי הגושרים

0 0

האיילות

למשחק
בהמתנה יראון בית א 26/12/2018 20:30

אקסטרה

0 0

מאמאק"ש

למשחק
בהמתנה בני יהודה בית ב 26/12/2018 20:30

בנות הרמה

0 0

לבבות הבשן

למשחק
בהמתנה מג'דל שמס בית א 27/12/2018 20:00

ניסא ברמה

0 0

m&m

למשחק
בהמתנה איילת השחר בית א 30/12/2018 20:30

א-גדות

0 0

מאמאק"ש

למשחק
בהמתנה כפר גלעדי בית ב 30/12/2018 21:00

האסופיות

0 0

האיילות

למשחק
בהמתנה הגושרים בית ב 01/01/2019 21:00

חלי הגושרים

0 0

לבבות הבשן

למשחק
בהמתנה בני יהודה בית ב 02/01/2019 20:30

בנות הרמה

0 0

ביג מאמא צפת

למשחק
בהמתנה מג'דל שמס בית א 03/01/2019 21:00

ניסא ברמה

0 0

הפינק לידי'ס

למשחק
בהמתנה חולתה בית א 06/01/2019 20:30

מעופפות הצפון

0 0

m&m

למשחק
בהמתנה צפת בית ב 07/01/2019 20:30

ביג מאמא צפת

0 0

חלי הגושרים

למשחק
בהמתנה יראון בית א 09/01/2019 20:30

אקסטרה

0 0

א-גדות

למשחק
בהמתנה איילת השחר בית ב 09/01/2019 20:30

האיילות

0 0

לבבות הבשן

למשחק
בהמתנה מג'דל שמס בית א 10/01/2019 20:00

ניסא ברמה

0 0

מאמאק"ש

למשחק
בהמתנה חולתה בית א 13/01/2019 20:30

מעופפות הצפון

0 0

ניסא ברמה

למשחק
בהמתנה כפר גלעדי בית ב 13/01/2019 21:00

האסופיות

0 0

ביג מאמא צפת

למשחק
בהמתנה כפר בלום בית ב 14/01/2019 20:45

לבבות הבשן

0 0

בנות הרמה

למשחק
בהמתנה הגושרים בית ב 15/01/2019 21:00

חלי הגושרים

0 0

שדה נחמיה

למשחק
בהמתנה דן בית א 16/01/2019 21:00

m&m

0 0

א-גדות

למשחק
בהמתנה איילת השחר בית א 17/01/2019 21:00

הפינק לידי'ס

0 0

מאמאק"ש

למשחק
בהמתנה כפר בלום בית ב 21/01/2019 20:45

לבבות הבשן

0 0

ביג מאמא צפת

למשחק
בהמתנה עמיר בית ב 21/01/2019 21:00

שדה נחמיה

0 0

האיילות

למשחק
בהמתנה הגושרים בית ב 22/01/2019 21:00

חלי הגושרים

0 0

האסופיות

למשחק
בהמתנה יראון בית א 23/01/2019 20:30

m&m

0 0

אקסטרה

למשחק
בהמתנה מג'דל שמס בית א 24/01/2019 20:00

ניסא ברמה

0 0

א-גדות

למשחק
בהמתנה איילת השחר בית א 24/01/2019 21:00

הפינק לידי'ס

0 0

מעופפות הצפון

למשחק
בהמתנה צפת בית ב 28/01/2019 20:30

ביג מאמא צפת

0 0

האסופיות

למשחק
בהמתנה איילת השחר בית א 31/01/2019 21:00

הפינק לידי'ס

0 0

א-גדות

למשחק
בהמתנה עמיר בית ב 31/01/2019 21:00

שדה נחמיה

0 0

בנות הרמה

למשחק
בהמתנה יראון בית א 03/02/2019 20:30

אקסטרה

0 0

מעופפות הצפון

למשחק
בהמתנה כפר בלום בית ב 04/02/2019 20:45

לבבות הבשן

0 0

האסופיות

למשחק
בהמתנה קרית שמונה בית א 06/02/2019 20:30

מאמאק"ש

0 0

א-גדות

למשחק
בהמתנה בני יהודה בית ב 06/02/2019 20:30

בנות הרמה

0 0

האיילות

למשחק
בהמתנה איילת השחר בית א 07/02/2019 21:00

הפינק לידי'ס

0 0

ניסא ברמה

למשחק
בהמתנה עמיר בית ב 07/02/2019 21:00

שדה נחמיה

0 0

ביג מאמא צפת

למשחק
בהמתנה איילת השחר בית א 10/02/2019 20:30

א-גדות

0 0

מעופפות הצפון

למשחק
בהמתנה צפת בית ב 11/02/2019 20:30

ביג מאמא צפת

0 0

האיילות

למשחק
בהמתנה הגושרים בית ב 12/02/2019 21:00

חלי הגושרים

0 0

בנות הרמה

למשחק
בהמתנה קרית שמונה בית א 13/02/2019 20:30

מאמאק"ש

0 0

m&m

למשחק
בהמתנה יראון בית א 13/02/2019 20:30

הפינק לידי'ס

0 0

אקסטרה

למשחק
בהמתנה עמיר בית ב 14/02/2019 21:00

שדה נחמיה

0 0

האסופיות

למשחק
בהמתנה איילת השחר בית א 17/02/2019 20:30

א-גדות

0 0

הפינק לידי'ס

למשחק
בהמתנה צפת בית ב 18/02/2019 20:30

ביג מאמא צפת

0 0

בנות הרמה

למשחק
בהמתנה כפר בלום בית ב 18/02/2019 20:45

לבבות הבשן

0 0

חלי הגושרים

למשחק
בהמתנה יראון בית א 20/02/2019 20:30

מאמאק"ש

0 0

אקסטרה

למשחק
בהמתנה איילת השחר בית ב 20/02/2019 20:30

האיילות

0 0

האסופיות

למשחק
בהמתנה דן בית א 20/02/2019 21:00

m&m

0 0

ניסא ברמה

למשחק
בהמתנה יראון בית א 24/02/2019 20:30

מעופפות הצפון

0 0

אקסטרה

למשחק
בהמתנה עמיר בית ב 28/02/2019 21:00

שדה נחמיה

0 0

חלי הגושרים

למשחק
בהמתנה חולתה בית א 03/03/2019 20:30

מעופפות הצפון

0 0

מאמאק"ש

למשחק
בהמתנה כפר גלעדי בית ב 03/03/2019 21:00

האסופיות

0 0

בנות הרמה

למשחק
בהמתנה כפר בלום בית ב 04/03/2019 20:45

לבבות הבשן

0 0

שדה נחמיה

למשחק
בהמתנה יראון בית א 06/03/2019 20:30

אקסטרה

0 0

ניסא ברמה

למשחק
בהמתנה איילת השחר בית ב 06/03/2019 20:30

האיילות

0 0

חלי הגושרים

למשחק
בהמתנה דן בית א 06/03/2019 21:00

m&m

0 0

הפינק לידי'ס

למשחק
בהמתנה כפר גלעדי בית ב 10/03/2019 21:00

האסופיות

0 0

לבבות הבשן

למשחק
בהמתנה צפת בית ב 11/03/2019 20:30

ביג מאמא צפת

0 0

שדה נחמיה

למשחק
בהמתנה יראון בית א 13/03/2019 20:30

א-גדות

0 0

אקסטרה

למשחק
בהמתנה קרית שמונה בית א 13/03/2019 20:30

מאמאק"ש

0 0

ניסא ברמה

למשחק
בהמתנה איילת השחר בית ב 13/03/2019 20:30

האיילות

0 0

בנות הרמה

למשחק
בהמתנה דן בית א 13/03/2019 21:00

m&m

0 0

מעופפות הצפון

למשחק