הדפס

ליגת אפק - לוח משחקים ותוצאות

שלב א

נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 29/10/2018 20:00

אילנות

2 1

סיגמא

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 29/10/2018 20:00

אומגה

0 2

Blonds

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 29/10/2018 20:45

קשת

2 0

כוח G

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 29/10/2018 20:45

Star בית אריה

2 1

צופים

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 29/10/2018 21:30

ורטיגו

0 2

ברקן

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 19/11/2018 20:00

אומגה

2 1

כוח G

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 19/11/2018 20:00

ברקן

2 1

אילנות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 19/11/2018 20:45

ורטיגו

2 0

כוח G

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 19/11/2018 20:45

ברקן

2 1

אומגה

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 26/11/2018 20:00

Star בית אריה

2 1

Blonds

למשחק
נגמר רה"ע - אשכול בית אחד - 26/11/2018 20:00

צופים

2 0

סיגמא

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 26/11/2018 20:45

עממיות

1 2

Blonds

למשחק
נגמר רה"ע - אשכול בית אחד - 26/11/2018 20:45

קשת

2 1

סיגמא

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 26/11/2018 21:30

Star בית אריה

0 2

עממיות

למשחק
נגמר רה"ע - אשכול בית אחד - 26/11/2018 21:30

צופים

2 0

קשת

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 24/12/2018 20:00

אילנות

2 0

אומגה

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 24/12/2018 20:00

סיגמא

0 2

ברקן

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 24/12/2018 20:45

Star בית אריה

1 2

קשת

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 24/12/2018 20:45

אילנות

2 0

ורטיגו

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 24/12/2018 20:45

כוח G

0 2

עממיות

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 24/12/2018 21:30

אומגה

0 2

ורטיגו

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 24/12/2018 21:30

כוח G

0 2

ברקן

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 24/12/2018 21:30

עממיות

2 1

קשת

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 21/01/2019 20:00

Blonds

2 0

אילנות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 21/01/2019 21:00

Blonds

2 0

צופים

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 21/01/2019 21:00

כוח G

0 2

אילנות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 28/01/2019 20:00

אומגה

1 2

קשת

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 28/01/2019 20:00

סיגמא

2 0

עממיות

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 28/01/2019 20:45

ורטיגו

1 2

סיגמא

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 28/01/2019 20:45

Star בית אריה

2 0

אומגה

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 28/01/2019 21:30

ורטיגו

0 2

Star בית אריה

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 11/02/2019 21:30

ברקן

2 0

Star בית אריה

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית אחד - 18/02/2019 20:45

עממיות

0 0

ורטיגו

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית אחד - 18/02/2019 21:30

ורטיגו

0 0

קשת

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 25/02/2019 20:00

סיגמא

0 0

כוח G

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 25/02/2019 20:00

ברקן

0 0

Blonds

למשחק
בהמתנה רה"ע - אשכול בית אחד - 25/02/2019 20:00

אילנות

0 0

Star בית אריה

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 25/02/2019 20:45

אומגה

0 0

סיגמא

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 25/02/2019 20:45

ברקן

0 0

צופים

למשחק
בהמתנה רה"ע - אשכול בית אחד - 25/02/2019 20:45

אילנות

0 0

קשת

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 25/02/2019 21:30

צופים

0 0

אומגה

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 25/02/2019 21:30

Blonds

0 0

כוח G

למשחק
בהמתנה רה"ע - אשכול בית אחד - 11/03/2019 20:45

Star בית אריה

0 0

כוח G

למשחק
בהמתנה רה"ע - אשכול בית אחד - 11/03/2019 21:30

Star בית אריה

0 0

סיגמא

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 18/03/2019 20:00

ברקן

0 0

עממיות

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 18/03/2019 20:00

Blonds

0 0

ורטיגו

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 18/03/2019 20:45

עממיות

0 0

צופים

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 18/03/2019 20:45

Blonds

0 0

קשת

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 18/03/2019 21:30

קשת

0 0

ברקן

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 18/03/2019 21:30

צופים

0 0

ורטיגו

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 25/03/2019 20:00

עממיות

0 0

אילנות

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 25/03/2019 20:45

עממיות

0 0

אומגה

למשחק
בהמתנה רה"ע - אשכול בית אחד - 01/04/2019 20:00

Blonds

0 0

סיגמא

למשחק
בהמתנה רה"ע - אשכול בית אחד - 01/04/2019 20:45

צופים

0 0

אילנות

למשחק
בהמתנה רה"ע - אשכול בית אחד - 01/04/2019 21:30

צופים

0 0

כוח G

למשחק