הדפס

נערים מחוזי - לוח משחקים ותוצאות

נערים מחוזי 2019

מחזור 1
נגמר בית ברל נערים מרכז - סיבוב 1 12/02/2019 17:30

כפס ירוקה נערים שמעוני

4 0

טופ טניס ירושלים- נערים יוסי

למשחק
נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא נערים שרון - סיבוב 1 15/02/2019 13:30

ק.ק קאנטרי כפר סבא נערים בראון

0 4

טניס עם אלדד יונתן

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים מרכז - סיבוב 1 15/02/2019 14:00

ספורטאי העתיד נערים שאול

0 4

ספורטאי העתיד נערים נדב

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים מרכז - סיבוב 1 19/02/2019 16:30

מרהט רמהש נערים תומר סויסה

0 4

עירוני רעננה פנתרים

למשחק
נגמר מ.ט עירוני רעננה נערים שרון - סיבוב 1 23/02/2019 10:00

מועדון הטניס אביחיל וינצקי

4 0

עירוני רעננה עירד

למשחק
נגמר מ.ט עירוני רעננה נערים שרון - סיבוב 1 23/02/2019 10:00

טניס קלאב נערים - מחוז שרון

3 1

אקדמיה לטניס הפועל ת"א יותם

למשחק
נגמר מרה"ט חיפה נערים צפון - סיבוב 1 23/02/2019 10:00

מרהט יקנעם נערים1

1 3

נערים טבריה

למשחק
נגמר מרה"ט חיפה נערים צפון - סיבוב 1 23/02/2019 10:00

המרכז לטניס בישראל - עכו נערים

3 1

נערים חיפה עידו

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים מרכז - סיבוב 1 23/03/2019 10:00

נערים AK אשדוד

3 1

פארק מים רעות נערים

למשחק
מחזור 2
נגמר טופ טניס ירושלים נערים מרכז - סיבוב 1 15/02/2019 13:30

טופ טניס ירושלים- נערים יוסי

0 4

נערים AK אשדוד

למשחק
נגמר נערים מרכז - סיבוב 1 20/02/2019 17:00

ספורטאי העתיד נערים נדב

2 2

עירוני רעננה פנתרים

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים מרכז - סיבוב 1 23/02/2019 10:00

פארק מים רעות נערים

2 2

ספורטאי העתיד נערים שאול

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים מרכז - סיבוב 1 23/02/2019 10:00

מרהט רמהש נערים תומר סויסה

3 1

כפס ירוקה נערים שמעוני

למשחק
נגמר מ.ט עירוני רעננה נערים שרון - סיבוב 1 23/02/2019 13:00

ק.ק קאנטרי כפר סבא נערים בראון

4 0

אקדמיה לטניס הפועל ת"א יותם

למשחק
נגמר מ.ט עירוני רעננה נערים שרון - סיבוב 1 23/02/2019 13:00

טניס עם אלדד יונתן

3 1

נערים בית ברל

למשחק
נגמר מ.ט עירוני רעננה נערים שרון - סיבוב 1 23/02/2019 13:00

מועדון הטניס אביחיל וינצקי

4 0

טניס קלאב נערים - מחוז שרון

למשחק
נגמר מרה"ט חיפה נערים צפון - סיבוב 1 23/02/2019 13:00

נערים נצרת 2019

1 2

נערים חיפה עידו

למשחק
נגמר מרה"ט חיפה נערים צפון - סיבוב 1 23/02/2019 13:00

נערים טבריה

1 3

המרכז לטניס בישראל - עכו נערים

למשחק
מחזור 3
נגמר נערים מרכז - סיבוב 1 19/02/2019 17:30

פארק מים רעות נערים

2 2

טופ טניס ירושלים- נערים יוסי

למשחק
נגמר בית ברל נערים שרון - סיבוב 1 26/02/2019 18:00

טניס קלאב נערים - מחוז שרון

3 1

נערים בית ברל

למשחק
נגמר מרכז הטניס חיפה נערים צפון - סיבוב 1 02/03/2019 11:00

נערים טבריה

3 1

נערים נצרת 2019

למשחק
נגמר מרכז הטניס חיפה נערים צפון - סיבוב 1 02/03/2019 11:00

מרהט יקנעם נערים1

0 4

המרכז לטניס בישראל - עכו נערים

למשחק
נגמר מ.ט עירוני רעננה נערים מרכז - סיבוב 1 20/03/2019 18:00

עירוני רעננה פנתרים

4 0

נערים AK אשדוד

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים מרכז - סיבוב 1 23/03/2019 10:00

מרהט רמהש נערים תומר סויסה

0 4

ספורטאי העתיד נערים נדב

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים מרכז - סיבוב 1 23/03/2019 10:00

כפס ירוקה נערים שמעוני

0 4

ספורטאי העתיד נערים שאול

למשחק
בהמתנה מרכז הטניס יפו נערים שרון - סיבוב 1 23/03/2019 10:00

עירוני רעננה עירד

0 0

ק.ק קאנטרי כפר סבא נערים בראון

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו נערים שרון - סיבוב 1 23/03/2019 10:00

טניס עם אלדד יונתן

3 0

אקדמיה לטניס הפועל ת"א יותם

למשחק
מחזור 4
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים מרכז - סיבוב 1 08/03/2019 13:30

טופ טניס ירושלים- נערים יוסי

2 2

ספורטאי העתיד נערים נדב

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים מרכז - סיבוב 1 22/03/2019 12:00

ספורטאי העתיד נערים שאול

1 3

עירוני רעננה פנתרים

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים צפון - סיבוב 1 23/03/2019 10:00

מרהט יקנעם נערים1

3 1

נערים נצרת 2019

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים צפון - סיבוב 1 23/03/2019 10:00

נערים חיפה עידו

4 0

נערים טבריה

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים שרון - סיבוב 1 23/03/2019 12:30

טניס קלאב נערים - מחוז שרון

1 3

טניס עם אלדד יונתן

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים מרכז - סיבוב 1 23/03/2019 13:00

מרהט רמהש נערים תומר סויסה

1 3

נערים AK אשדוד

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים מרכז - סיבוב 1 23/03/2019 13:00

כפס ירוקה נערים שמעוני

0 4

פארק מים רעות נערים

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים שרון - סיבוב 1 23/03/2019 13:00

מועדון הטניס אביחיל וינצקי

4 0

ק.ק קאנטרי כפר סבא נערים בראון

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים שרון - סיבוב 1 23/03/2019 13:00

נערים בית ברל

3 1

עירוני רעננה עירד

למשחק
מחזור 5
נגמר מרכז הטניס עכו נערים צפון - סיבוב 1 23/03/2019 13:00

נערים נצרת 2019

1 3

המרכז לטניס בישראל - עכו נערים

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו נערים צפון - סיבוב 1 23/03/2019 13:00

נערים חיפה עידו

3 1

מרהט יקנעם נערים1

למשחק
נגמר נערים מרכז - סיבוב 1 26/03/2019 18:30

עירוני רעננה פנתרים

3 1

טופ טניס ירושלים- נערים יוסי

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים מרכז - סיבוב 1 30/03/2019 10:00

נערים AK אשדוד

2 2

כפס ירוקה נערים שמעוני

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים מרכז - סיבוב 1 30/03/2019 10:00

ספורטאי העתיד נערים שאול

2 2

מרהט רמהש נערים תומר סויסה

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים מרכז - סיבוב 1 30/03/2019 10:00

ספורטאי העתיד נערים נדב

3 1

פארק מים רעות נערים

למשחק
נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא נערים שרון - סיבוב 1 30/03/2019 12:00

ק.ק קאנטרי כפר סבא נערים בראון

0 4

טניס קלאב נערים - מחוז שרון

למשחק
נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא נערים שרון - סיבוב 1 30/03/2019 13:00

נערים בית ברל

0 4

מועדון הטניס אביחיל וינצקי

למשחק
נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא נערים שרון - סיבוב 1 30/03/2019 13:00

אקדמיה לטניס הפועל ת"א יותם

3 1

עירוני רעננה עירד

למשחק
מחזור 6
נגמר נערים מרכז - סיבוב 1 29/03/2019 13:30

מרהט רמהש נערים תומר סויסה

1 1

טופ טניס ירושלים- נערים יוסי

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים מרכז - סיבוב 1 30/03/2019 13:00

ספורטאי העתיד נערים שאול

1 3

נערים AK אשדוד

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים מרכז - סיבוב 1 30/03/2019 13:00

ספורטאי העתיד נערים נדב

3 1

כפס ירוקה נערים שמעוני

למשחק
נגמר מועדון הטניס מכבים נערים מרכז - סיבוב 1 30/03/2019 13:00

עירוני רעננה פנתרים

3 1

פארק מים רעות נערים

למשחק
נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא נערים שרון - סיבוב 1 30/03/2019 15:30

אקדמיה לטניס הפועל ת"א יותם

0 4

מועדון הטניס אביחיל וינצקי

למשחק
נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא נערים שרון - סיבוב 1 30/03/2019 15:30

עירוני רעננה עירד

1 3

טניס עם אלדד יונתן

למשחק
נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא נערים שרון - סיבוב 1 09/04/2019 15:30

נערים בית ברל

4 0

ק.ק קאנטרי כפר סבא נערים בראון

למשחק
מחזור 7
נגמר נערים מרכז - סיבוב 1 02/04/2019 18:00

נערים AK אשדוד

1 3

ספורטאי העתיד נערים נדב

למשחק
נגמר נערים מרכז - סיבוב 1 02/04/2019 18:00

עירוני רעננה פנתרים

4 0

כפס ירוקה נערים שמעוני

למשחק
נגמר נערים מרכז - סיבוב 1 02/04/2019 18:00

פארק מים רעות נערים

3 1

מרהט רמהש נערים תומר סויסה

למשחק
בהמתנה נערים שרון - סיבוב 1 02/04/2019 18:00

עירוני רעננה עירד

0 0

טניס קלאב נערים - מחוז שרון

למשחק
נגמר נערים מרכז - סיבוב 1 02/04/2019 18:30

טופ טניס ירושלים- נערים יוסי

3 1

ספורטאי העתיד נערים שאול

למשחק
נגמר נערים שרון - סיבוב 1 02/04/2019 18:30

אקדמיה לטניס הפועל ת"א יותם

0 2

נערים בית ברל

למשחק
נגמר נערים שרון - סיבוב 1 02/04/2019 18:30

טניס עם אלדד יונתן

1 3

מועדון הטניס אביחיל וינצקי

למשחק
מחזור 1
נגמר מרכז הטניס חיפה נערים צפון - סיבוב 2 30/03/2019 11:30

נערים חיפה עידו

4 0

נערים נצרת 2019

למשחק
נגמר מרכז הטניס חיפה נערים צפון - סיבוב 2 30/03/2019 11:30

המרכז לטניס בישראל - עכו נערים

4 0

נערים טבריה

למשחק
מחזור 2
נגמר מרכז הטניס חיפה נערים צפון - סיבוב 2 30/03/2019 14:30

נערים נצרת 2019

2 1

נערים טבריה

למשחק
נגמר מרכז הטניס חיפה נערים צפון - סיבוב 2 30/03/2019 14:30

המרכז לטניס בישראל - עכו נערים

3 1

מרהט יקנעם נערים1

למשחק
מחזור 3
נגמר נערים צפון - סיבוב 2 06/04/2019 10:00

נערים טבריה

1 3

מרהט יקנעם נערים1

למשחק
נגמר נערים צפון - סיבוב 2 06/04/2019 10:00

נערים חיפה עידו

0 4

המרכז לטניס בישראל - עכו נערים

למשחק
מחזור 4
נגמר נערים צפון - סיבוב 2 06/04/2019 14:00

נערים נצרת 2019

1 3

מרהט יקנעם נערים1

למשחק
נגמר נערים צפון - סיבוב 2 06/04/2019 14:00

נערים טבריה

0 4

נערים חיפה עידו

למשחק
מחזור 5
נגמר נערים צפון - סיבוב 2 09/04/2019 18:00

המרכז לטניס בישראל - עכו נערים

4 0

נערים נצרת 2019

למשחק
נגמר נערים צפון - סיבוב 2 09/04/2019 18:00

מרהט יקנעם נערים1

2 2

נערים חיפה עידו

למשחק

אלוף האלופים נערים מחוזי 2019

שמינית גמר (16 - 1)

נגמר מרכז הטניס יפו אלוף האלופים נערים מחוזי 2019 1 - 16 סיבוב 1 14/06/2019 10:45

נערים בית ברל

0 3

מרהט יקנעם נערים1

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו אלוף האלופים נערים מחוזי 2019 1 - 16 סיבוב 1 14/06/2019 12:00

טניס עם אלדד יונתן

2 2

נערים חיפה עידו

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו אלוף האלופים נערים מחוזי 2019 1 - 16 סיבוב 1 14/06/2019 12:00

נערים AK אשדוד

3 1

טניס קלאב נערים - מחוז שרון

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו אלוף האלופים נערים מחוזי 2019 1 - 16 סיבוב 1 14/06/2019 09:30

פארק מים רעות נערים

2 1

נערים טבריה

למשחק

רבע גמר (8 - 1)

נגמר מרכז הטניס יפו אלוף האלופים נערים מחוזי 2019 1 - 8 סיבוב 1 14/06/2019 12:00

מועדון הטניס אביחיל וינצקי

2 1

פארק מים רעות נערים

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו אלוף האלופים נערים מחוזי 2019 1 - 8 סיבוב 1 14/06/2019 15:00

המרכז לטניס בישראל - עכו נערים

3 0

נערים AK אשדוד

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו אלוף האלופים נערים מחוזי 2019 1 - 8 סיבוב 1 14/06/2019 15:00

עירוני רעננה פנתרים

3 0

נערים חיפה עידו

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו אלוף האלופים נערים מחוזי 2019 1 - 8 סיבוב 1 14/06/2019 13:15

ספורטאי העתיד נערים נדב

3 0

מרהט יקנעם נערים1

למשחק

חצי גמר (4 - 1)

נגמר מרכז הטניס יפו אלוף האלופים נערים מחוזי 2019 1 - 4 סיבוב 1 21/06/2019 09:30

מועדון הטניס אביחיל וינצקי

2 2

ספורטאי העתיד נערים נדב

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו אלוף האלופים נערים מחוזי 2019 1 - 4 סיבוב 1 21/06/2019 09:30

המרכז לטניס בישראל - עכו נערים

1 3

עירוני רעננה פנתרים

למשחק

גמר (2 - 1)

נגמר מרכז הטניס יפו אלוף האלופים נערים מחוזי 2019 1 - 2 סיבוב 1 21/06/2019 12:30

מועדון הטניס אביחיל וינצקי

1 2

עירוני רעננה פנתרים

למשחק