הדפס

גברים ליגה ב' - לוח משחקים ותוצאות

גברים ב' - דרום

מחזור 1
נגמר מועדון טניס קרית גת גברים ב' - דרום - 12/04/2019 13:30

דורון1

0 4

מכבי אוריקאר אשדוד

למשחק
נגמר אסא באר שבע/בן גוריון גברים ב' - דרום - 12/04/2019 13:30

אסא בן גוריון 02

1 3

טופ טניס ירושלים ב אפריים

למשחק
נגמר המרכז לטניס בישראל - יפו גברים ב' - דרום - 13/04/2019 10:00

מרה"ט יפו אל על

4 0

מרה"ט אריות יפו

למשחק
נגמר מרה"ט אשקלון גברים ב' - דרום - 16/04/2019 18:30

מרכז הטניס אשקלון גברים ליגה ב

3 1

מרה"ט ירושלים 34

למשחק
מחזור 2
נגמר גברים ב' - דרום - 30/04/2019 18:30

דורון1

2 2

מרה"ט יפו אל על

למשחק
נגמר מרכז הספורט לרנר ירושלים גברים ב' - דרום - 30/04/2019 19:30

טופ טניס ירושלים ב אפריים

4 0

טופ טניס ירושלים בוגרים ליגה ב

למשחק
נגמר גברים ב' - דרום - 03/05/2019 13:30

מרה"ט ירושלים 34

0 4

מכבי אוריקאר אשדוד

למשחק
נגמר המרכז לטניס בישראל - יפו גברים ב' - דרום - 04/05/2019 10:00

מרה"ט אריות יפו

0 4

אסא בן גוריון 02

למשחק
מחזור 3
נגמר גברים ב' - דרום - 07/05/2019 19:30

מרה"ט ירושלים 34

4 0

טופ טניס ירושלים בוגרים ליגה ב

למשחק
נגמר מרכז הספורט לרנר ירושלים גברים ב' - דרום - 07/05/2019 19:30

טופ טניס ירושלים ב אפריים

4 0

מרה"ט יפו אל על

למשחק
נגמר המרכז לטניס בישראל - יפו גברים ב' - דרום - 10/05/2019 14:00

מרה"ט אריות יפו

1 3

דורון1

למשחק
נגמר גברים ב' - דרום - 11/05/2019 09:00

מכבי אוריקאר אשדוד

3 1

מרכז הטניס אשקלון גברים ליגה ב

למשחק
מחזור 4
נגמר מרה"ט אשקלון גברים ב' - דרום - 21/05/2019 18:30

מרכז הטניס אשקלון גברים ליגה ב

0 4

אסא בן גוריון 02

למשחק
נגמר מרכז הספורט לרנר ירושלים גברים ב' - דרום - 21/05/2019 19:30

טופ טניס ירושלים בוגרים ליגה ב

0 4

מכבי אוריקאר אשדוד

למשחק
נגמר מרכז הטניס ירושלים גברים ב' - דרום - 25/05/2019 10:00

מרה"ט ירושלים 34

4 0

מרה"ט יפו אל על

למשחק
נגמר מרכז הספורט לרנר ירושלים גברים ב' - דרום - 28/06/2019 10:00

טופ טניס ירושלים ב אפריים

4 0

מרה"ט אריות יפו

למשחק
מחזור 5
נגמר מרכז הספורט לרנר ירושלים גברים ב' - דרום - 04/06/2019 19:30

טופ טניס ירושלים ב אפריים

4 0

מרה"ט ירושלים 34

למשחק
נגמר גברים ב' - דרום - 07/06/2019 13:30

דורון1

3 1

טופ טניס ירושלים בוגרים ליגה ב

למשחק
נגמר המרכז לטניס בישראל - יפו גברים ב' - דרום - 08/06/2019 10:00

מרה"ט יפו אל על

2 2

אסא בן גוריון 02

למשחק
נגמר המרכז לטניס בישראל - יפו גברים ב' - דרום - 12/06/2019 20:00

מרה"ט אריות יפו

0 4

מרכז הטניס אשקלון גברים ליגה ב

למשחק
מחזור 6
נגמר 6 גברים ב' - דרום - 11/06/2019 19:30

אסא בן גוריון 02

3 1

טופ טניס ירושלים בוגרים ליגה ב

למשחק
נגמר גברים ב' - דרום - 14/06/2019 13:30

דורון1

2 2

מרה"ט ירושלים 34

למשחק
נגמר המרכז לטניס בישראל - יפו גברים ב' - דרום - 15/06/2019 10:00

מרה"ט יפו אל על

0 4

מרכז הטניס אשקלון גברים ליגה ב

למשחק
נגמר מרכז הספורט לרנר ירושלים גברים ב' - דרום - 18/06/2019 19:30

טופ טניס ירושלים ב אפריים

0 4

מכבי אוריקאר אשדוד

למשחק
מחזור 7
נגמר מרכז הספורט לרנר ירושלים גברים ב' - דרום - 18/06/2019 19:30

טופ טניס ירושלים בוגרים ליגה ב

0 4

מרכז הטניס אשקלון גברים ליגה ב

למשחק
נגמר גברים ב' - דרום - 21/06/2019 13:30

טופ טניס ירושלים ב אפריים

4 0

דורון1

למשחק
נגמר גברים ב' - דרום - 22/06/2019 09:00

מכבי אוריקאר אשדוד

4 0

מרה"ט אריות יפו

למשחק
נגמר גברים ב' - דרום - 09/07/2019 19:00

אסא בן גוריון 02

4 0

מרה"ט ירושלים 34

למשחק
מחזור 8
נגמר מרכז טניס אשקלון גברים ב' - דרום - 25/06/2019 18:30

מרכז הטניס אשקלון גברים ליגה ב

2 2

דורון1

למשחק
נגמר מועדון טניס אשדוד גברים ב' - דרום - 28/06/2019 13:00

מכבי אוריקאר אשדוד

4 0

אסא בן גוריון 02

למשחק
נגמר מרכז הטניס ירושלים גברים ב' - דרום - 28/06/2019 13:30

מרה"ט ירושלים 34

4 0

מרה"ט אריות יפו

למשחק
נגמר מרכז הספורט לרנר ירושלים גברים ב' - דרום - 29/06/2019 10:00

טופ טניס ירושלים בוגרים ליגה ב

4 0

מרה"ט יפו אל על

למשחק
מחזור 9
נגמר גברים ב' - דרום - 02/07/2019 18:30

מרכז הטניס אשקלון גברים ליגה ב

4 0

טופ טניס ירושלים ב אפריים

למשחק
נגמר 6 גברים ב' - דרום - 02/07/2019 19:30

אסא בן גוריון 02

4 0

דורון1

למשחק
נגמר גברים ב' - דרום - 06/07/2019 10:00

מכבי אוריקאר אשדוד

3 1

מרה"ט יפו אל על

למשחק
נגמר מרכז הספורט לרנר ירושלים גברים ב' - דרום - 12/07/2019 09:00

טופ טניס ירושלים בוגרים ליגה ב

2 2

מרה"ט אריות יפו

למשחק

גברים ב' - חיפה

מחזור 1
נגמר מועדון הכרמל גברים ב' - חיפה - 12/04/2019 13:00

מועדון טניס כרמל עופר

4 0

מ.טניס הכח חיפה ב'

למשחק
נגמר אגודת הטניס קרית ביאליק גברים ב' - חיפה - 13/04/2019 08:30

קרית ביאליק 4

2 2

קרית ביאליק 5

למשחק
נגמר מרכז הטניס יקנעם גברים ב' - חיפה - 13/04/2019 10:00

מרה"ט יקנעם לין

3 1

גבעת אלה בוגרים

למשחק
נגמר מועדון טניס עפולה גברים ב' - חיפה - 13/04/2019 10:00

מ.ט עפולה בוגרים 1

4 0

מ.טניס הכח חיפה רוברט

למשחק
מחזור 2
נגמר מרכז הטניס יקנעם גברים ב' - חיפה - 30/04/2019 19:30

מרה"ט יקנעם לין

2 0

מועדון טניס כרמל עופר

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס עמק יזרעאל גברים ב' - חיפה - 03/05/2019 13:30

גבעת אלה בוגרים

2 2

קרית ביאליק 4

למשחק
נגמר אגודת הטניס קרית ביאליק גברים ב' - חיפה - 04/05/2019 10:00

קרית ביאליק 5

1 3

הפועל לוינהיים טבעון

למשחק
נגמר הכח חיפה גברים ב' - חיפה - 04/05/2019 10:00

מ.טניס הכח חיפה רוברט

4 0

מ.טניס הכח חיפה ב'

למשחק
מחזור 3
נגמר מועדון הכרמל גברים ב' - חיפה - 11/05/2019 10:00

מועדון טניס כרמל עופר

3 1

גבעת אלה בוגרים

למשחק
נגמר גברים ב' - חיפה - 11/05/2019 10:00

מ.טניס הכח חיפה רוברט

1 3

הפועל לוינהיים טבעון

למשחק
נגמר גברים ב' - חיפה - 11/05/2019 10:00

מ.טניס הכח חיפה ב'

1 3

מ.ט עפולה בוגרים 1

למשחק
נגמר אגודת הטניס קרית ביאליק גברים ב' - חיפה - 11/05/2019 16:00

קרית ביאליק 5

0 4

מרה"ט יקנעם לין

למשחק
מחזור 4
נגמר גברים ב' - חיפה - 25/05/2019 10:00

מ.טניס הכח חיפה רוברט

0 2

מרה"ט יקנעם לין

למשחק
נגמר גברים ב' - חיפה - 25/05/2019 10:00

מ.טניס הכח חיפה ב'

2 2

קרית ביאליק 4

למשחק
נגמר גברים ב' - חיפה - 25/05/2019 10:00

מ.ט עפולה בוגרים 1

2 2

הפועל לוינהיים טבעון

למשחק
נגמר אגודת הטניס קרית ביאליק גברים ב' - חיפה - 25/05/2019 16:00

קרית ביאליק 5

0 4

מועדון טניס כרמל עופר

למשחק
מחזור 5
נגמר הפועל טבעון גברים ב' - חיפה - 08/06/2019 09:00

הפועל לוינהיים טבעון

3 1

קרית ביאליק 4

למשחק
נגמר גברים ב' - חיפה - 08/06/2019 10:00

מ.טניס הכח חיפה רוברט

3 1

קרית ביאליק 5

למשחק
נגמר גברים ב' - חיפה - 13/06/2019 18:30

מ.ט עפולה בוגרים 1

2 2

מרה"ט יקנעם לין

למשחק
נגמר גברים ב' - חיפה - 13/06/2019 20:00

מ.טניס הכח חיפה ב'

1 3

גבעת אלה בוגרים

למשחק
מחזור 6
נגמר הפועל טבעון גברים ב' - חיפה - 15/06/2019 09:00

הפועל לוינהיים טבעון

3 1

גבעת אלה בוגרים

למשחק
נגמר אגודת הטניס קרית ביאליק גברים ב' - חיפה - 15/06/2019 09:00

קרית ביאליק 4

1 3

מרה"ט יקנעם לין

למשחק
נגמר גברים ב' - חיפה - 15/06/2019 10:00

מ.ט עפולה בוגרים 1

4 0

קרית ביאליק 5

למשחק
נגמר גברים ב' - חיפה - 15/06/2019 17:00

מ.טניס הכח חיפה רוברט

2 2

מועדון טניס כרמל עופר

למשחק
מחזור 7
נגמר אקדמיה לטניס עמק יזרעאל גברים ב' - חיפה - 18/06/2019 19:30

גבעת אלה בוגרים

2 2

מ.ט עפולה בוגרים 1

למשחק
נגמר אגודת הטניס קרית ביאליק גברים ב' - חיפה - 22/06/2019 10:00

קרית ביאליק 5

1 3

מ.טניס הכח חיפה ב'

למשחק
נגמר מועדון הכרמל גברים ב' - חיפה - 22/06/2019 10:00

מועדון טניס כרמל עופר

4 0

קרית ביאליק 4

למשחק
נגמר הפועל טבעון גברים ב' - חיפה - 13/07/2019 08:30

הפועל לוינהיים טבעון

2 2

מרה"ט יקנעם לין

למשחק
מחזור 8
נגמר אקדמיה לטניס עמק יזרעאל גברים ב' - חיפה - 28/06/2019 13:30

גבעת אלה בוגרים

4 0

קרית ביאליק 5

למשחק
נגמר גברים ב' - חיפה - 29/06/2019 10:00

מ.ט עפולה בוגרים 1

3 1

מועדון טניס כרמל עופר

למשחק
נגמר הפועל טבעון גברים ב' - חיפה - 29/06/2019 10:00

הפועל לוינהיים טבעון

3 1

מ.טניס הכח חיפה ב'

למשחק
נגמר אגודת הטניס קרית ביאליק גברים ב' - חיפה - 29/06/2019 10:00

קרית ביאליק 4

0 4

מ.טניס הכח חיפה רוברט

למשחק
מחזור 9
נגמר אקדמיה לטניס עמק יזרעאל גברים ב' - חיפה - 05/07/2019 13:30

גבעת אלה בוגרים

0 4

מ.טניס הכח חיפה רוברט

למשחק
נגמר מועדון הכרמל גברים ב' - חיפה - 06/07/2019 10:00

מועדון טניס כרמל עופר

2 2

הפועל לוינהיים טבעון

למשחק
נגמר אגודת הטניס קרית ביאליק גברים ב' - חיפה - 06/07/2019 10:00

קרית ביאליק 4

0 4

מ.ט עפולה בוגרים 1

למשחק
נגמר גברים ב' - חיפה - 06/07/2019 10:00

מרה"ט יקנעם לין

3 1

מ.טניס הכח חיפה ב'

למשחק

גברים ב' - צפון

מחזור 1
נגמר מול המרכב הכפרי משגב גברים ב' - צפון - 12/04/2019 13:30

ליגה ב

3 1

מתנס ראש פינה בוגרים

למשחק
נגמר המרכז לטניס קרית שמונה גברים ב' - צפון - 13/04/2019 10:00

המרכז לטניס קרית שמונה ב' 3 אלעד

4 0

המרכז לטניס קרית שמונה ב' יוסי

למשחק
נגמר גברים ב' - צפון - 13/04/2019 10:00

קרית ביאליק 2

0 4

כפר ורדים ליגה ב'

למשחק
נגמר גברים ב' - צפון - 16/04/2019 19:30

גברים נצרת 2 - 2019

2 2

גברים נצרת 1 - 2019

למשחק
מחזור 2
נגמר גברים ב' - צפון - 30/04/2019 19:30

גברים נצרת 2 - 2019

2 2

המרכז לטניס קרית שמונה ב' יוסי

למשחק
נגמר גברים ב' - צפון - 30/04/2019 19:30

כפר ורדים ליגה ב'

2 2

מתנס ראש פינה בוגרים

למשחק
נגמר מול המרכב הכפרי משגב גברים ב' - צפון - 03/05/2019 13:30

ליגה ב

0 4

המרכז לטניס קרית שמונה ב' 3 אלעד

למשחק
נגמר הפועל נצרת עילית גברים ליגה ב גברים ב' - צפון - 04/05/2019 10:00

הפועל נצרת עילית גברים ליגה ב

3 1

קרית ביאליק 2

למשחק
מחזור 3
נגמר גברים ב' - צפון - 07/05/2019 19:30

כפר ורדים ליגה ב'

1 3

ליגה ב

למשחק
נגמר המרכז לטניס קרית שמונה גברים ב' - צפון - 11/05/2019 10:00

המרכז לטניס קרית שמונה ב' 3 אלעד

2 2

גברים נצרת 2 - 2019

למשחק
נגמר הפועל נצרת עילית גברים ליגה ב גברים ב' - צפון - 11/05/2019 10:00

הפועל נצרת עילית גברים ליגה ב

4 0

מתנס ראש פינה בוגרים

למשחק
נגמר גברים ב' - צפון - 11/05/2019 10:00

קרית ביאליק 2

1 3

גברים נצרת 1 - 2019

למשחק
מחזור 4
נגמר הפועל נצרת עילית גברים ליגה ב גברים ב' - צפון - 21/05/2019 19:30

הפועל נצרת עילית גברים ליגה ב

1 3

ליגה ב

למשחק
נגמר גברים ב' - צפון - 24/05/2019 13:30

כפר ורדים ליגה ב'

1 3

המרכז לטניס קרית שמונה ב' 3 אלעד

למשחק
נגמר גברים ב' - צפון - 25/05/2019 10:00

קרית ביאליק 2

0 4

המרכז לטניס קרית שמונה ב' יוסי

למשחק
נגמר גברים ב' - צפון - 25/05/2019 10:00

גברים נצרת 1 - 2019

3 1

מתנס ראש פינה בוגרים

למשחק
מחזור 5
נגמר גברים ב' - צפון - 04/06/2019 19:30

גברים נצרת 1 - 2019

1 3

ליגה ב

למשחק
נגמר הפועל נצרת עילית גברים ליגה ב גברים ב' - צפון - 08/06/2019 10:00

הפועל נצרת עילית גברים ליגה ב

4 0

כפר ורדים ליגה ב'

למשחק
נגמר גברים ב' - צפון - 08/06/2019 10:00

קרית ביאליק 2

0 4

גברים נצרת 2 - 2019

למשחק
נגמר 2 גברים ב' - צפון - 08/06/2019 10:00

מתנס ראש פינה בוגרים

3 1

המרכז לטניס קרית שמונה ב' יוסי

למשחק
מחזור 6
נגמר הפועל נצרת עילית גברים ליגה ב גברים ב' - צפון - 15/06/2019 10:00

הפועל נצרת עילית גברים ליגה ב

0 4

המרכז לטניס קרית שמונה ב' 3 אלעד

למשחק
נגמר גברים ב' - צפון - 15/06/2019 10:00

גברים נצרת 1 - 2019

3 1

כפר ורדים ליגה ב'

למשחק
נגמר 2 גברים ב' - צפון - 15/06/2019 10:00

מתנס ראש פינה בוגרים

3 1

גברים נצרת 2 - 2019

למשחק
נגמר המרכז לטניס קרית שמונה גברים ב' - צפון - 06/07/2019 09:00

המרכז לטניס קרית שמונה ב' יוסי

4 0

ליגה ב

למשחק
מחזור 7
נגמר המרכז לטניס קרית שמונה גברים ב' - צפון - 21/06/2019 13:30

המרכז לטניס קרית שמונה ב' יוסי

2 2

כפר ורדים ליגה ב'

למשחק
נגמר מול המרכב הכפרי משגב גברים ב' - צפון - 21/06/2019 13:30

ליגה ב

3 1

גברים נצרת 2 - 2019

למשחק
נגמר המרכז לטניס קרית שמונה גברים ב' - צפון - 22/06/2019 10:00

המרכז לטניס קרית שמונה ב' 3 אלעד

4 0

קרית ביאליק 2

למשחק
נגמר גברים ב' - צפון - 22/06/2019 10:00

גברים נצרת 1 - 2019

1 3

הפועל נצרת עילית גברים ליגה ב

למשחק
מחזור 8
נגמר גברים ב' - צפון - 25/06/2019 19:30

גברים נצרת 2 - 2019

2 2

כפר ורדים ליגה ב'

למשחק
נגמר המרכז לטניס קרית שמונה גברים ב' - צפון - 28/06/2019 13:30

המרכז לטניס קרית שמונה ב' יוסי

3 1

הפועל נצרת עילית גברים ליגה ב

למשחק
נגמר גברים ב' - צפון - 29/06/2019 10:00

גברים נצרת 1 - 2019

1 3

המרכז לטניס קרית שמונה ב' 3 אלעד

למשחק
נגמר 2 גברים ב' - צפון - 29/06/2019 10:00

מתנס ראש פינה בוגרים

2 2

קרית ביאליק 2

למשחק
מחזור 9
נגמר גברים ב' - צפון - 02/07/2019 18:00

גברים נצרת 2 - 2019

1 3

הפועל נצרת עילית גברים ליגה ב

למשחק
נגמר המרכז לטניס קרית שמונה גברים ב' - צפון - 05/07/2019 13:30

המרכז לטניס קרית שמונה ב' יוסי

2 2

גברים נצרת 1 - 2019

למשחק
נגמר מול המרכב הכפרי משגב גברים ב' - צפון - 05/07/2019 13:30

ליגה ב

0 0

קרית ביאליק 2

למשחק
נגמר המרכז לטניס קרית שמונה גברים ב' - צפון - 06/07/2019 10:00

המרכז לטניס קרית שמונה ב' 3 אלעד

2 2

מתנס ראש פינה בוגרים

למשחק

גברים ב' - מרכז

מחזור 1
נגמר גברים ב' - מרכז - 12/04/2019 13:30

מרה"ט ירושלים 6

3 1

מרה"ט ירושלים א.ד.י 2

למשחק
נגמר מועדון טניס מכבים גברים ב' - מרכז - 13/04/2019 10:00

ספורטאי העתיד רוי

2 2

מ.ט.מאיר בת-ים

למשחק
נגמר גברים ב' - מרכז - 16/04/2019 19:30

מ.ט. שוהם -משה

3 1

מ.ט. שהם א

למשחק
נגמר גברים ב' - מרכז - 18/06/2019 18:00

מכבי כפר המכביה ירין

1 3

מכבי כפר המכביה ניר

למשחק
מחזור 2
נגמר גברים ב' - מרכז - 03/05/2019 13:30

מכבי כפר המכביה ירין

2 2

מ.ט. שוהם -משה

למשחק
נגמר גברים ב' - מרכז - 03/05/2019 13:30

מרה"ט ירושלים 6

3 1

מ.ט. שהם א

למשחק
נגמר מועדון טניס מכבים גברים ב' - מרכז - 04/05/2019 10:00

ספורטאי העתיד רוי

0 3

מכבי כפר המכביה ניר

למשחק
נגמר גברים ב' - מרכז - 04/05/2019 10:00

מ.ט.מאיר בת-ים

2 2

מרה"ט ירושלים א.ד.י 2

למשחק
מחזור 3
נגמר גברים ב' - מרכז - 07/05/2019 19:30

מ.ט.מאיר בת-ים

3 1

מ.ט. שהם א

למשחק
נגמר גברים ב' - מרכז - 10/05/2019 13:30

מ.ט. שוהם -משה

2 2

מרה"ט ירושלים 6

למשחק
נגמר מועדון טניס מכבים גברים ב' - מרכז - 11/05/2019 10:00

ספורטאי העתיד רוי

0 4

מכבי כפר המכביה ירין

למשחק
נגמר גברים ב' - מרכז - 11/05/2019 10:00

מרה"ט ירושלים א.ד.י 2

1 3

מכבי כפר המכביה ניר

למשחק
מחזור 4
נגמר מועדון טניס מכבים גברים ב' - מרכז - 21/05/2019 19:30

ספורטאי העתיד רוי

1 3

מ.ט. שוהם -משה

למשחק
נגמר גברים ב' - מרכז - 21/05/2019 19:30

מ.ט.מאיר בת-ים

2 2

מרה"ט ירושלים 6

למשחק
נגמר מועדון ספורט כפר המכביה גברים ב' - מרכז - 24/05/2019 13:30

מכבי כפר המכביה ניר

4 0

מ.ט. שהם א

למשחק
נגמר גברים ב' - מרכז - 25/05/2019 10:00

מרה"ט ירושלים א.ד.י 2

4 0

מכבי כפר המכביה ירין

למשחק
מחזור 5
נגמר גברים ב' - מרכז - 04/06/2019 19:30

מ.ט. שוהם -משה

3 1

מ.ט.מאיר בת-ים

למשחק
נגמר גברים ב' - מרכז - 04/06/2019 19:30

מ.ט. שהם א

1 3

מכבי כפר המכביה ירין

למשחק
נגמר מועדון ספורט כפר המכביה גברים ב' - מרכז - 07/06/2019 13:30

מכבי כפר המכביה ניר

4 0

מרה"ט ירושלים 6

למשחק
נגמר גברים ב' - מרכז - 08/06/2019 10:00

מרה"ט ירושלים א.ד.י 2

4 0

ספורטאי העתיד רוי

למשחק
מחזור 6
נגמר גברים ב' - מרכז - 11/06/2019 19:30

מרה"ט ירושלים א.ד.י 2

3 1

מ.ט. שוהם -משה

למשחק
נגמר גברים ב' - מרכז - 11/06/2019 19:30

מ.ט. שהם א

1 3

ספורטאי העתיד רוי

למשחק
נגמר מועדון ספורט כפר המכביה גברים ב' - מרכז - 14/06/2019 13:30

מכבי כפר המכביה ניר

0 4

מ.ט.מאיר בת-ים

למשחק
נגמר גברים ב' - מרכז - 14/06/2019 13:30

מכבי כפר המכביה ירין

1 3

מרה"ט ירושלים 6

למשחק
מחזור 7
נגמר גברים ב' - מרכז - 18/06/2019 19:30

מ.ט. שוהם -משה

1 3

מכבי כפר המכביה ניר

למשחק
נגמר גברים ב' - מרכז - 18/06/2019 19:30

מ.ט. שהם א

2 2

מרה"ט ירושלים א.ד.י 2

למשחק
נגמר גברים ב' - מרכז - 21/06/2019 13:30

מכבי כפר המכביה ירין

1 3

מ.ט.מאיר בת-ים

למשחק
נגמר גברים ב' - מרכז - 22/06/2019 10:00

מרה"ט ירושלים 6

4 0

ספורטאי העתיד רוי

למשחק

גברים ב' - יהודה

מחזור 1
נגמר כפר המכביה גברים ב' - יהודה - 12/04/2019 13:30

מכבי כפר המכביה טל

3 1

מכבי כפר המכביה אלי

למשחק
נגמר גני תקווה גברים ב' - יהודה - 12/04/2019 13:30

מכבי לידר גני תקווה

3 1

מ.ט.גילר בת-ים

למשחק
נגמר הפועל רמת אליהו גברים ב' - יהודה - 13/04/2019 10:00

הפועל רמת אליהו גדי ב

4 0

גברים ב' טניס שר

למשחק
נגמר גברים ב' - יהודה - 13/04/2019 10:00

מכבי רמת אליהו אמנון ב

3 1

מ.ס מונוסון-ניסים

למשחק
מחזור 2
נגמר גברים ב' - יהודה - 30/04/2019 19:30

הפועל רמת אליהו גדי ב

0 4

מכבי כפר המכביה טל

למשחק
נגמר גני תקווה גברים ב' - יהודה - 03/05/2019 13:30

מכבי לידר גני תקווה

4 0

גברים ב' טניס שר

למשחק
נגמר גברים ב' - יהודה - 04/05/2019 10:00

מכבי רמת אליהו אמנון ב

3 1

מכבי כפר המכביה אלי

למשחק
נגמר גברים ב' - יהודה - 04/05/2019 10:00

מ.ט.גילר בת-ים

0 4

מ.ס מונוסון-ניסים

למשחק
מחזור 3
נגמר גברים ב' - יהודה - 10/05/2019 13:30

מכבי כפר המכביה טל

3 1

מכבי רמת אליהו אמנון ב

למשחק
נגמר גני תקווה גברים ב' - יהודה - 10/05/2019 13:30

מכבי לידר גני תקווה

2 2

הפועל רמת אליהו גדי ב

למשחק
נגמר גברים ב' - יהודה - 11/05/2019 10:00

מ.ט.גילר בת-ים

1 3

מכבי כפר המכביה אלי

למשחק
נגמר גברים ב' - יהודה - 11/05/2019 10:00

מ.ס מונוסון-ניסים

2 2

גברים ב' טניס שר

למשחק
מחזור 4
נגמר גני תקווה גברים ב' - יהודה - 24/05/2019 13:30

מכבי לידר גני תקווה

0 4

מכבי כפר המכביה טל

למשחק
נגמר גברים ב' - יהודה - 25/05/2019 10:00

מ.ט.גילר בת-ים

1 3

מכבי רמת אליהו אמנון ב

למשחק
נגמר גברים ב' - יהודה - 25/05/2019 10:00

מ.ס מונוסון-ניסים

1 2

הפועל רמת אליהו גדי ב

למשחק
נגמר "הקאנטרי" ראשון לציון גברים ב' - יהודה - 25/05/2019 10:00

גברים ב' טניס שר

0 2

מכבי כפר המכביה אלי

למשחק
מחזור 5
נגמר גברים ב' - יהודה - 04/06/2019 19:30

מ.ס מונוסון-ניסים

2 2

מכבי לידר גני תקווה

למשחק
נגמר גברים ב' - יהודה - 07/06/2019 13:30

מכבי כפר המכביה טל

4 0

מ.ט.גילר בת-ים

למשחק
נגמר "הקאנטרי" ראשון לציון גברים ב' - יהודה - 08/06/2019 10:00

גברים ב' טניס שר

2 0

מכבי רמת אליהו אמנון ב

למשחק
נגמר תאריך יקבע בהמשך... גברים ב' - יהודה - 08/06/2019 10:00

מכבי כפר המכביה אלי

3 1

הפועל רמת אליהו גדי ב

למשחק
מחזור 6
נגמר גברים ב' - יהודה - 11/06/2019 19:30

מ.ס מונוסון-ניסים

0 4

מכבי כפר המכביה טל

למשחק
נגמר גברים ב' - יהודה - 11/06/2019 19:30

מכבי כפר המכביה אלי

2 2

מכבי לידר גני תקווה

למשחק
נגמר "הקאנטרי" ראשון לציון גברים ב' - יהודה - 15/06/2019 10:00

גברים ב' טניס שר

1 1

מ.ט.גילר בת-ים

למשחק
נגמר גברים ב' - יהודה - 15/06/2019 10:00

הפועל רמת אליהו גדי ב

2 2

מכבי רמת אליהו אמנון ב

למשחק
מחזור 7
נגמר גברים ב' - יהודה - 18/06/2019 19:30

מכבי רמת אליהו אמנון ב

2 2

מכבי לידר גני תקווה

למשחק
נגמר גברים ב' - יהודה - 21/06/2019 13:30

מכבי כפר המכביה טל

4 0

גברים ב' טניס שר

למשחק
נגמר גברים ב' - יהודה - 22/06/2019 10:00

מכבי כפר המכביה אלי

4 0

מ.ס מונוסון-ניסים

למשחק
נגמר גברים ב' - יהודה - 22/06/2019 10:00

הפועל רמת אליהו גדי ב

2 2

מ.ט.גילר בת-ים

למשחק

גברים ב' - מישור החוף

מחזור 1
נגמר ק.ק כפר סבא גברים ב' - מישור החוף - 12/04/2019 13:30

ק.ק כפר סבא ליגה ב צביקה נחושתן

3 1

ק.ק כפר סבא ליגה ב שמואל גולובוק

למשחק
נגמר מועדון הטניס אביחיל-עמק חפר גברים ב' - מישור החוף - 13/04/2019 09:00

מועדון הטניס אביחיל סולם

0 4

ליגה ב' אסף 2019

למשחק
נגמר בית ברל גברים ב' - מישור החוף - 16/04/2019 19:30

בארי ירוקה

2 2

מכבי נתניה ליגה ב

למשחק
נגמר מועדון טניס כפר הס גברים ב' - מישור החוף - 16/04/2019 19:30

ליגה ב אושרי

0 4

O&O AGASSI

למשחק
מחזור 2
נגמר מגרשי הטניס בקדימה גברים ב' - מישור החוף - 30/04/2019 19:30

ליגה ב אושרי

4 0

ק.ק כפר סבא ליגה ב שמואל גולובוק

למשחק
נגמר מועדון הטניס אביחיל-עמק חפר גברים ב' - מישור החוף - 03/05/2019 15:00

מועדון הטניס אביחיל סולם

0 4

מכבי נתניה ליגה ב

למשחק
נגמר בית ברל גברים ב' - מישור החוף - 04/05/2019 10:00

בארי ירוקה

0 4

ק.ק כפר סבא ליגה ב צביקה נחושתן

למשחק
נגמר כוכב יאיר גברים ב' - מישור החוף - 04/05/2019 10:00

ליגה ב' אסף 2019

3 1

O&O AGASSI

למשחק
מחזור 3
נגמר ק.ק כפר סבא גברים ב' - מישור החוף - 07/05/2019 19:30

ק.ק כפר סבא ליגה ב צביקה נחושתן

4 0

ליגה ב אושרי

למשחק
נגמר מגרשי הטניס וינגייט גברים ב' - מישור החוף - 10/05/2019 13:30

O&O AGASSI

2 2

מכבי נתניה ליגה ב

למשחק
נגמר מועדון הטניס אביחיל-עמק חפר גברים ב' - מישור החוף - 11/05/2019 10:00

מועדון הטניס אביחיל סולם

2 2

בארי ירוקה

למשחק
נגמר כוכב יאיר גברים ב' - מישור החוף - 11/05/2019 10:00

ליגה ב' אסף 2019

4 0

ק.ק כפר סבא ליגה ב שמואל גולובוק

למשחק
מחזור 4
נגמר כוכב יאיר גברים ב' - מישור החוף - 21/05/2019 19:30

ליגה ב' אסף 2019

4 0

ליגה ב אושרי

למשחק
נגמר גברים ב' - מישור החוף - 21/05/2019 19:30

מכבי נתניה ליגה ב

4 0

ק.ק כפר סבא ליגה ב שמואל גולובוק

למשחק
נגמר מגרשי הטניס וינגייט גברים ב' - מישור החוף - 24/05/2019 13:30

O&O AGASSI

4 0

בארי ירוקה

למשחק
נגמר מועדון הטניס אביחיל-עמק חפר גברים ב' - מישור החוף - 25/05/2019 09:00

מועדון הטניס אביחיל סולם

1 3

ק.ק כפר סבא ליגה ב צביקה נחושתן

למשחק
מחזור 5
נגמר ק.ק כפר סבא גברים ב' - מישור החוף - 04/06/2019 19:30

ק.ק כפר סבא ליגה ב צביקה נחושתן

2 2

ליגה ב' אסף 2019

למשחק
נגמר גברים ב' - מישור החוף - 04/06/2019 19:30

מכבי נתניה ליגה ב

4 0

ליגה ב אושרי

למשחק
נגמר מגרשי הטניס וינגייט גברים ב' - מישור החוף - 07/06/2019 13:30

O&O AGASSI

4 0

מועדון הטניס אביחיל סולם

למשחק
נגמר ק.ק כפר סבא גברים ב' - מישור החוף - 07/06/2019 13:30

ק.ק כפר סבא ליגה ב שמואל גולובוק

1 3

בארי ירוקה

למשחק
מחזור 6
נגמר גברים ב' - מישור החוף - 11/06/2019 19:30

מכבי נתניה ליגה ב

1 3

ליגה ב' אסף 2019

למשחק
נגמר בית ברל גברים ב' - מישור החוף - 11/06/2019 19:30

בארי ירוקה

2 2

ליגה ב אושרי

למשחק
נגמר מגרשי הטניס וינגייט גברים ב' - מישור החוף - 14/06/2019 13:30

O&O AGASSI

1 3

ק.ק כפר סבא ליגה ב צביקה נחושתן

למשחק
נגמר ק.ק כפר סבא גברים ב' - מישור החוף - 14/06/2019 13:30

ק.ק כפר סבא ליגה ב שמואל גולובוק

4 0

מועדון הטניס אביחיל סולם

למשחק
מחזור 7
נגמר ק.ק כפר סבא גברים ב' - מישור החוף - 18/06/2019 19:30

ק.ק כפר סבא ליגה ב שמואל גולובוק

4 0

O&O AGASSI

למשחק
נגמר גברים ב' - מישור החוף - 18/06/2019 19:30

ליגה ב אושרי

3 1

מועדון הטניס אביחיל סולם

למשחק
נגמר ק.ק כפר סבא גברים ב' - מישור החוף - 21/06/2019 13:30

ק.ק כפר סבא ליגה ב צביקה נחושתן

4 0

מכבי נתניה ליגה ב

למשחק
נגמר בית ברל גברים ב' - מישור החוף - 22/06/2019 10:00

בארי ירוקה

0 4

ליגה ב' אסף 2019

למשחק

גברים ב' - שפלה

מחזור 1
נגמר גברים ב' - שפלה - 12/04/2019 13:30

מרה"ט רמהש" פיליפ- קבוצה התפרקה

0 4

מרכז הטניס גילי הפנר

למשחק
נגמר גברים ב' - שפלה - 13/04/2019 10:00

אליצור כוכב יאיר

0 4

רמת גן שיכון ותיקים ליגה ב'

למשחק
נגמר גברים ב' - שפלה - 13/04/2019 11:00

מכבי צפון ארטיום

4 0

סטיל טניס ליגה ב

למשחק
נגמר גברים ב' - שפלה - 16/04/2019 19:30

מועדון ספורט גבעת השלושה

3 1

בני הרצליה גברים ליגה ב

למשחק
מחזור 2
נגמר גברים ב' - שפלה - 30/04/2019 19:30

מרה"ט רמהש" פיליפ- קבוצה התפרקה

0 4

אליצור כוכב יאיר

למשחק
נגמר גברים ב' - שפלה - 30/04/2019 19:30

מועדון ספורט גבעת השלושה

0 4

רמת גן שיכון ותיקים ליגה ב'

למשחק
נגמר מועדון סטיל טניס גברים ב' - שפלה - 03/05/2019 13:30

סטיל טניס ליגה ב

2 2

בני הרצליה גברים ליגה ב

למשחק
נגמר גברים ב' - שפלה - 04/05/2019 11:00

מכבי צפון ארטיום

2 2

מרכז הטניס גילי הפנר

למשחק
מחזור 3
נגמר גברים ב' - שפלה - 07/05/2019 19:30

בני הרצליה גברים ליגה ב

0 4

מרכז הטניס גילי הפנר

למשחק
נגמר מועדון סטיל טניס גברים ב' - שפלה - 10/05/2019 13:30

סטיל טניס ליגה ב

0 4

רמת גן שיכון ותיקים ליגה ב'

למשחק
נגמר גברים ב' - שפלה - 11/05/2019 10:00

אליצור כוכב יאיר

1 3

מועדון ספורט גבעת השלושה

למשחק
נגמר גברים ב' - שפלה - 11/05/2019 11:00

מכבי צפון ארטיום

4 0

מרה"ט רמהש" פיליפ- קבוצה התפרקה

למשחק
מחזור 4
נגמר גברים ב' - שפלה - 21/05/2019 19:30

בני הרצליה גברים ליגה ב

4 0

מרה"ט רמהש" פיליפ- קבוצה התפרקה

למשחק
נגמר מועדון סטיל טניס גברים ב' - שפלה - 24/05/2019 13:30

סטיל טניס ליגה ב

2 2

מועדון ספורט גבעת השלושה

למשחק
נגמר גברים ב' - שפלה - 25/05/2019 10:00

מרכז הטניס גילי הפנר

3 1

רמת גן שיכון ותיקים ליגה ב'

למשחק
נגמר גברים ב' - שפלה - 25/05/2019 11:00

מכבי צפון ארטיום

4 0

אליצור כוכב יאיר

למשחק
מחזור 5
נגמר גברים ב' - שפלה - 04/06/2019 19:30

בני הרצליה גברים ליגה ב

0 4

מכבי צפון ארטיום

למשחק
נגמר גברים ב' - שפלה - 08/06/2019 10:00

אליצור כוכב יאיר

2 2

סטיל טניס ליגה ב

למשחק
נגמר גברים ב' - שפלה - 08/06/2019 10:00

מרכז הטניס גילי הפנר

2 2

מועדון ספורט גבעת השלושה

למשחק
נגמר מועדון טניס רמת גן גברים ב' - שפלה - 08/06/2019 10:00

רמת גן שיכון ותיקים ליגה ב'

4 0

מרה"ט רמהש" פיליפ- קבוצה התפרקה

למשחק
מחזור 6
נגמר גברים ב' - שפלה - 11/06/2019 19:30

בני הרצליה גברים ליגה ב

4 0

אליצור כוכב יאיר

למשחק
נגמר גברים ב' - שפלה - 14/06/2019 13:30

מרה"ט רמהש" פיליפ- קבוצה התפרקה

0 4

מועדון ספורט גבעת השלושה

למשחק
נגמר גברים ב' - שפלה - 15/06/2019 10:00

מרכז הטניס גילי הפנר

1 3

סטיל טניס ליגה ב

למשחק
נגמר מועדון טניס רמת גן גברים ב' - שפלה - 15/06/2019 10:00

רמת גן שיכון ותיקים ליגה ב'

4 0

מכבי צפון ארטיום

למשחק
מחזור 7
נגמר מועדון טניס רמת גן גברים ב' - שפלה - 18/06/2019 19:30

רמת גן שיכון ותיקים ליגה ב'

3 1

בני הרצליה גברים ליגה ב

למשחק
נגמר גברים ב' - שפלה - 18/06/2019 19:30

מועדון ספורט גבעת השלושה

1 3

מכבי צפון ארטיום

למשחק
נגמר גברים ב' - שפלה - 21/06/2019 13:30

מרה"ט רמהש" פיליפ- קבוצה התפרקה

0 4

סטיל טניס ליגה ב

למשחק
נגמר גברים ב' - שפלה - 22/06/2019 10:00

אליצור כוכב יאיר

2 2

מרכז הטניס גילי הפנר

למשחק

גברים ב' - שרון

מחזור 1
נגמר זכרון יעקב גברים ב' - שרון - 13/04/2019 10:00

מכבי זכרון יעקב ליגה ב'

2 2

קיסריה ליגה ב'

למשחק
נגמר כפר ויתקין גברים ב' - שרון - 13/04/2019 10:00

גולדן טניס נתניה פיליפ

3 1

גולדן טניס נתניה סלביק

למשחק
נגמר גברים ב' - שרון - 13/04/2019 10:00

מ.ט מנשה - ליאור

0 4

מ.ט מנשה - שמוליק

למשחק
נגמר מועדון הטניס חופיתקין גברים ב' - שרון - 16/04/2019 19:30

מועדון הטניס אביחיל/חופיתקין

4 0

מועדון הטניס אביחיל פיק

למשחק
מחזור 2
נגמר מועדון הטניס חופיתקין גברים ב' - שרון - 30/04/2019 19:30

מועדון הטניס אביחיל/חופיתקין

1 3

קיסריה ליגה ב'

למשחק
נגמר גלי ים נתניה גברים ב' - שרון - 03/05/2019 13:30

גלי ים 2

0 4

מ.ט מנשה - שמוליק

למשחק
נגמר גברים ב' - שרון - 04/05/2019 10:00

מ.ט מנשה - ליאור

0 4

גולדן טניס נתניה סלביק

למשחק
נגמר כפר ויתקין גברים ב' - שרון - 04/05/2019 13:00

גולדן טניס נתניה פיליפ

3 1

מכבי זכרון יעקב ליגה ב'

למשחק
מחזור 3
נגמר זכרון יעקב גברים ב' - שרון - 07/05/2019 19:30

מכבי זכרון יעקב ליגה ב'

2 2

מועדון הטניס אביחיל/חופיתקין

למשחק
נגמר גלי ים נתניה גברים ב' - שרון - 10/05/2019 13:30

גלי ים 2

1 3

גולדן טניס נתניה סלביק

למשחק
נגמר גברים ב' - שרון - 11/05/2019 10:00

מ.ט מנשה - ליאור

0 4

גולדן טניס נתניה פיליפ

למשחק
נגמר גברים ב' - שרון - 11/05/2019 10:00

מ.ט מנשה - שמוליק

4 0

מועדון הטניס אביחיל פיק

למשחק
מחזור 4
נגמר גלי ים נתניה גברים ב' - שרון - 24/05/2019 13:30

גלי ים 2

0 4

גולדן טניס נתניה פיליפ

למשחק
נגמר מועדון הטניס אביחיל-עמק חפר גברים ב' - שרון - 25/05/2019 08:30

מועדון הטניס אביחיל פיק

3 1

גולדן טניס נתניה סלביק

למשחק
נגמר גברים ב' - שרון - 25/05/2019 10:00

מ.ט מנשה - ליאור

0 4

מכבי זכרון יעקב ליגה ב'

למשחק
נגמר גברים ב' - שרון - 25/05/2019 10:00

מ.ט מנשה - שמוליק

4 0

קיסריה ליגה ב'

למשחק
מחזור 5
נגמר תאריך יקבע בהמשך... גברים ב' - שרון - 04/06/2019 19:30

מ.ט מנשה - שמוליק

4 0

מועדון הטניס אביחיל/חופיתקין

למשחק
נגמר גלי ים נתניה גברים ב' - שרון - 07/06/2019 13:30

גלי ים 2

2 2

מ.ט מנשה - ליאור

למשחק
נגמר מועדון הטניס אביחיל-עמק חפר גברים ב' - שרון - 08/06/2019 08:30

מועדון הטניס אביחיל פיק

0 4

גולדן טניס נתניה פיליפ

למשחק
נגמר כפר ויתקין גברים ב' - שרון - 08/06/2019 16:00

גולדן טניס נתניה סלביק

1 3

קיסריה ליגה ב'

למשחק
מחזור 6
נגמר כפר ויתקין גברים ב' - שרון - 11/06/2019 19:30

גולדן טניס נתניה סלביק

0 4

מועדון הטניס אביחיל/חופיתקין

למשחק
נגמר גלי ים נתניה גברים ב' - שרון - 14/06/2019 13:30

גלי ים 2

1 3

מכבי זכרון יעקב ליגה ב'

למשחק
נגמר מועדון הטניס אביחיל-עמק חפר גברים ב' - שרון - 15/06/2019 08:30

מועדון הטניס אביחיל פיק

1 3

מ.ט מנשה - ליאור

למשחק
נגמר קיסריה גברים ב' - שרון - 15/06/2019 10:00

קיסריה ליגה ב'

3 1

גולדן טניס נתניה פיליפ

למשחק
מחזור 7
נגמר מועדון הטניס אביחיל-עמק חפר גברים ב' - שרון - 18/06/2019 18:00

מועדון הטניס אביחיל פיק

2 2

גלי ים 2

למשחק
נגמר כפר ויתקין גברים ב' - שרון - 18/06/2019 19:30

גולדן טניס נתניה פיליפ

3 1

מועדון הטניס אביחיל/חופיתקין

למשחק
נגמר זכרון יעקב גברים ב' - שרון - 22/06/2019 10:00

מכבי זכרון יעקב ליגה ב'

0 4

מ.ט מנשה - שמוליק

למשחק
נגמר קיסריה גברים ב' - שרון - 22/06/2019 10:00

קיסריה ליגה ב'

4 0

מ.ט מנשה - ליאור

למשחק
מחזור 8
נגמר קיסריה גברים ב' - שרון - 25/06/2019 19:30

קיסריה ליגה ב'

3 1

גלי ים 2

למשחק
נגמר מועדון הטניס חופיתקין גברים ב' - שרון - 25/06/2019 19:30

מועדון הטניס אביחיל/חופיתקין

0 0

מ.ט מנשה - ליאור

למשחק
נגמר מועדון הטניס אביחיל-עמק חפר גברים ב' - שרון - 29/06/2019 09:30

מועדון הטניס אביחיל פיק

2 2

מכבי זכרון יעקב ליגה ב'

למשחק
נגמר כפר ויתקין גברים ב' - שרון - 29/06/2019 10:00

גולדן טניס נתניה סלביק

1 3

מ.ט מנשה - שמוליק

למשחק
מחזור 9
נגמר מועדון הטניס חופיתקין גברים ב' - שרון - 02/07/2019 19:30

מועדון הטניס אביחיל/חופיתקין

4 0

גלי ים 2

למשחק
נגמר זכרון יעקב גברים ב' - שרון - 06/07/2019 10:00

מכבי זכרון יעקב ליגה ב'

2 2

גולדן טניס נתניה סלביק

למשחק
נגמר קיסריה גברים ב' - שרון - 06/07/2019 10:00

קיסריה ליגה ב'

4 0

מועדון הטניס אביחיל פיק

למשחק
נגמר כפר ויתקין גברים ב' - שרון - 06/07/2019 10:00

גולדן טניס נתניה פיליפ

0 4

מ.ט מנשה - שמוליק

למשחק