הדפס

חופית - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

בהמתנה אשדוד- מקיף ה' 19/11/2017 20:00

רתמים

0 0

חופית

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' 30/11/2017 20:30

מקיף י"א

0 0

חופית

למשחק
בהמתנה אשדוד- שילה 09/12/2017 21:00

חופית

0 0

קשת

למשחק
בהמתנה אשדוד- מקיף ה' 14/12/2017 21:30

ארזים

0 0

חופית

למשחק