הדפס

מרה"ט יקנעם נערות - לוח משחקים ותוצאות

נערות מחוזי 2019

נגמר מרה"ט חיפה 23/02/2019 10:00

נערות נצרת 2019

0 3

מרה"ט יקנעם נערות

למשחק
נגמר מרה"ט חיפה 23/02/2019 12:00

מרה"ט יקנעם נערות

3 0

מרה"ט עכו נערות 2019- נערות צפון

למשחק
נגמר מרכז הטניס חיפה 02/03/2019 10:00

מרה"ט יקנעם נערות

3 0

מתנס ראש פינה שיר

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו 23/03/2019 10:00

מרה"ט יקנעם נערות

2 1

נערות דניה

למשחק
נגמר מרכז הטניס עכו 23/03/2019 13:30

נערות (אדי)

1 2

מרה"ט יקנעם נערות

למשחק

רבע גמר (8 - 1)

נגמר מרכז הטניס יפו 14/06/2019 16:30

מרה"ט יקנעם נערות

2 0

מכבי נערות אשדוד

למשחק

שמינית גמר (16 - 1)

בהמתנה תאריך יקבע בהמשך... 14/06/2019 13:30

מרה"ט יקנעם נערות

0 0

--

למשחק

חצי גמר (4 - 1)

נגמר מרכז הטניס יפו 21/06/2019 10:45

נערות קיסריה זכרון / מולי דנק

2 0

מרה"ט יקנעם נערות

למשחק