הדפס

מרה"ט ב"ש גביע על גברים - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1 (32 - 1)

נגמר מרכז הטניס רמת השרון 03/09/2019 19:00

מרהט רמה"ש גביע ארצית+על גברים

1 2

מרה"ט ב"ש גביע על גברים

למשחק

שמינית גמר (16 - 1)

בהמתנה 24/09/2019 19:00

רעננה גביע ארצית+על גברים

0 0

מרה"ט ב"ש גביע על גברים

למשחק