איילה פישמן

11/01/2007

נקבה

מכבי " הישגים" ראשון לציון

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
60 מ' 59 10.78 0.2 10/01/2019 הזמנה - ראשון לציון
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
13/12/2018 הזמנה - ראשון לציון 51 10.5
10/01/2019 הזמנה - ראשון לציון 59 10.78 0.2
20/05/2019 הזמנה - ראשון לציון 18 9.4