אדווה שאול

21/09/2006

נקבה

מכבי " הישגים" ראשון לציון

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
1,000 מטר 15 4:06.99 263 17/12/2018 ליגת על בתי ספר ז'-ח'
60 מ' 36 9.75 0 05/02/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח'- מחזור 2
60 מ' מש' 25 12.76 21/02/2019 ליגת העל לבתי ספר (ז-ח) - מחזור 3
600 מ' 14 2:13.22 307 05/02/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח'- מחזור 2
800 מטר 15 2:58.79 348 07/03/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח' - מחזור 4
קפיצה לגובה 36 1.10 361 05/02/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח'- מחזור 2
1,000 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
17/12/2018 ליגת על בתי ספר ז'-ח' 15 4:06.99 263
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
05/02/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח'- מחזור 2 36 9.75 0
600 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
05/02/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח'- מחזור 2 14 2:13.22 307
קפיצה לגובה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
05/02/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח'- מחזור 2 36 1.10 361
60 מ' מש'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/02/2019 ליגת העל לבתי ספר (ז-ח) - מחזור 3 25 12.76
800 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
07/03/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח' - מחזור 4 15 2:58.79 348