ניב ברקול

2004
זכר
מכבי חיפה כרמל

מקצוע תוצאה
5 ק"מ כביש 22:41
1,000 מ' 2:59.28
2,500 מ' שדה 0:10:18
250 מ' משוכות 33.33
300 מ' 38.52
5x80 מ' 47.88
600 מ' 1:42.06
60 מ' משוכות 8.95
800 מ' 2:24.69
קפיצה לגובה 1.50
קפיצה לרוחק 5.20
הדיפת כדור ברזל 8.14
מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
5 ק"מ כביש 18 22:41 0 02/11/2018 אליפות ישראל 10 ק"מ
1,000 מ' 8 2:59.28 395 29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 2
100 מ' משוכות 3 14.54 2.2 0 28/05/2019 אליפות ישראל ותחרות ה"גולדן ספייקס" U-16
250 מ' משוכות 1 33.33 0 28/05/2019 אליפות ישראל ותחרות ה"גולדן ספייקס" U-16
300 מ' 15 41.27 464 26/03/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 - מחזור 4
5x80 מ' 3 47.88 0 28/05/2019 אליפות ישראל ותחרות ה"גולדן ספייקס" U-16
600 מ' 3 1:42.37 300 26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 3
60 מ' משוכות 2 8.97 0 26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 3
קרב רב 3 ,000 0 26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 3
קרב רב 8 ,000 0 21/04/2019 אליפות ישראל בקרב-רב - ילדים וילדות 15
קפיצה לגובה 6 1.50 485 26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 3
קפיצה לרוחק 9 5.20 0.4 544 29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 2
הדיפת כדור ברזל 1 8.14 419 26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 3
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
02/11/2018 אליפות ישראל 10 ק"מ 18 22:41 0
קפיצה לרוחק
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 2 9 5.20 0.4 544
08/04/2019 גמר ארצי בתי ספר כיתות ט' 13 4.74 449
1,000 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 2 8 2:59.28 395
קרב רב
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 3 3 ,000 0
600 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 3 3 1:42.37 300
הדיפת כדור ברזל
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 3 1 8.14 419
קפיצה לגובה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 3 6 1.50 485
08/04/2019 גמר ארצי בתי ספר כיתות ט' 11 1.40 401
60 מ' משוכות
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 3 2 8.97 0
26/03/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 - מחזור 4 5 9.25 0
300 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/03/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 - מחזור 4 15 41.27 464
קרב רב
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/04/2019 אליפות ישראל בקרב-רב - ילדים וילדות 15 8 ,000 0
250 מ' משוכות
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/05/2019 תחרות קרטריון לאליפות ישראל לילדים 1 34.17 0
28/05/2019 אליפות ישראל ותחרות ה"גולדן ספייקס" U-16 1 33.33 0
100 מ' משוכות
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
28/05/2019 אליפות ישראל ותחרות ה"גולדן ספייקס" U-16 3 14.54 2.2 0
5x80 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
28/05/2019 אליפות ישראל ותחרות ה"גולדן ספייקס" U-16 3 47.88 0