בן יעקב דזוראיב

23/07/2005
זכר
הפועל חולון

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג 8 9.84 519 07/03/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח' - מחזור 4
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג 12 8.19 422 26/03/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 - מחזור 4
הטלת כידון 600 6 16.50 208 21/05/2019 תחרות קרטריון לאליפות ישראל לילדים
זריקת כדור הוקי 11 47.30 21/02/2019 ליגת העל לבתי ספר (ז-ח) - מחזור 3
קפיצה לגובה 23 1.30 318 26/03/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 - מחזור 4
קפיצה לרוחק 14 3.82 -0.1 262 21/05/2019 תחרות קרטריון לאליפות ישראל לילדים
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
17/12/2018 ליגת על בתי ספר ז'-ח' 14 8.82 459
07/03/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח' - מחזור 4 8 9.84 519
זריקת כדור הוקי
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/02/2019 ליגת העל לבתי ספר (ז-ח) - מחזור 3 11 47.30
קפיצה לגובה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/03/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 - מחזור 4 23 1.30 318
21/05/2019 תחרות קרטריון לאליפות ישראל לילדים NM
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/03/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 - מחזור 4 12 8.19 422
קפיצה לרוחק
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/05/2019 תחרות קרטריון לאליפות ישראל לילדים 14 3.82 -0.1 262
הטלת כידון 600
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/05/2019 תחרות קרטריון לאליפות ישראל לילדים 6 16.50 208