אדוה כהן

24/03/1996

נקבה

לידר ירושלים

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
1 מייל 1 4:45.98 02/02/2019 New Mexico Collegiate Classic
1,500 מטר 1 4:20.96 1043 10/08/2019 אליפות אירופה לאומות
2,000 מ' מכשולים 1 6:36.41 1052 06/04/2019 2019 Don Kirby Tailwind Open
3,000 מ' מכשולים 1 9:38.01 1149 24/07/2019 GP Joensuu
3,000 מ' מכשולים גמר 1 9:46.36 05/06/2019 אליפות המכללות דיויז'ן 1
3,000 מטר 1 9:08.40 1078 08/02/2019 Husky Classic
5,000 מטר 1 15:31.01 1104 18/04/2019 Bryan Clay Invitational
800 מטר 1 2:10.10 989 02/02/2019 New Mexico Collegiate Classic
5,000 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
03/12/2018 Boston University Season Opener I Indoor 1 15:42.85 1081
18/04/2019 Bryan Clay Invitational 1 15:31.01 1104
23/05/2019 תחרות מכללות אזורית דיויז'ן 1 1 15:38.82 1089
1 מייל
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/01/2019 New Mexico Collegiate Team Invitational 1 4:47.90
02/02/2019 New Mexico Collegiate Classic 1 4:45.98
800 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
02/02/2019 New Mexico Collegiate Classic 1 2:10.10 989
3,000 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
08/02/2019 Husky Classic 1 9:08.40 1078
1,500 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
29/03/2019 Stanford Invitational 1 4:23.01 1028
10/08/2019 אליפות אירופה לאומות 1 4:20.96 1043
2,000 מ' מכשולים
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
06/04/2019 2019 Don Kirby Tailwind Open 1 6:36.41 1052
3,000 מ' מכשולים
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
02/05/2019 Payton Jordan Invitational 1 9:45.71 1130
23/05/2019 תחרות מכללות אזורית דיויז'ן 1 1 9:44.41 1133
05/06/2019 אליפות המכללות דיויז'ן 1 1 9:53.72 1110
26/06/2019 אליפות ישראל ב-3,000 מ' מכש' נשים 1 10:00.11 1095
24/07/2019 GP Joensuu 1 9:38.01 1149
10/08/2019 אליפות אירופה לאומות 1 10:21.07 1045
3,000 מ' מכשולים גמר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
05/06/2019 אליפות המכללות דיויז'ן 1 1 9:46.36