Mykhailo Levitan

07/02/2001

זכר

לידר נתניה

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
הדיפת כדור ברזל 6 ק"ג 1 9.71 511 21/01/2019 הזמנה - עמק חפר
זריקת דיסקוס 1.75 ק"ג 7 27.07 460 18/03/2019 ליגת נוער - מחזור 1
יידוי פטיש 7 39.24 570 22/06/2019 ליגה בינאגודתית - מחזור 3
יידוי פטיש 6 ק"ג 1 49.22 722 21/01/2019 הזמנה - עמק חפר
יידוי פטיש 6 ק"ג גמר 1 45.32 28/03/2019 ליגת נוער - מחזור 2
יידוי פטיש גמר 2 40.43 22/06/2019 ליגה בינאגודתית - מחזור 3
הדיפת כדור ברזל 6 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/01/2019 הזמנה - עמק חפר 1 9.71 511
30/04/2019 ליגת נוער - מחזור 3 8 9.53 501
יידוי פטיש 6 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/01/2019 הזמנה - עמק חפר 1 49.22 722
28/03/2019 ליגת נוער - מחזור 2 1 41.10 598
07/05/2019 הזמנה - עמק חפר 1 46.41 679
12/06/2019 אליפות ישראל לנוער 1 47.53 696
זריקת דיסקוס 1.75 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
18/03/2019 ליגת נוער - מחזור 1 7 27.07 460
יידוי פטיש 6 ק"ג גמר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
28/03/2019 ליגת נוער - מחזור 2 1 45.32
יידוי פטיש
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
22/06/2019 ליגה בינאגודתית - מחזור 3 7 39.24 570
יידוי פטיש גמר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
22/06/2019 ליגה בינאגודתית - מחזור 3 2 40.43