רום חביביאן

2002
זכר
לידר ירושלים

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
1,000 מ' 1 2:50.07 525 03/03/2019 הזמנה - לידר ירושלים
10 ק"מ 12 40:53 256 15/03/2019 מרתון ירושלים
1,500 מ' 12 4:24.98 585 12/06/2019 אליפות ישראל לקדטים
3,000 מ' 9 9:29.39 596 18/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 2
4,500 מ' שדה 12 15:13 700 25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה
4,500 מ' שדה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה 12 15:13 700
1,000 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
03/03/2019 הזמנה - לידר ירושלים 1 2:50.07 525
10 ק"מ
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/03/2019 מרתון ירושלים 12 40:53 256
3,000 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
18/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 2 9 9:29.39 596
13/06/2019 אליפות ישראל לקדטים 6 9:41.53 544
1,500 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
28/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 3 10 4:29.44 542
15/05/2019 תחנת הזמנה ירושלים 3 4:38.6 460
12/06/2019 אליפות ישראל לקדטים 12 4:24.98 585