אביב קשי

17/08/2003

זכר

לידר ירושלים

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
הדיפת כדור ברזל 5 ק"ג 5 9.81 517 30/04/2019 ליגת קדטים - מחזור 4
הדיפת כדור ברזל 5 ק"ג 4 8.49 439 12/06/2019 אליפות ישראל לקדטים
הטלת כידון 700 3 17.81 226 03/03/2019 הזמנה - לידר ירושלים
זריקת דיסקוס 1.5 ק"ג 9 17.98 295 18/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 2
יידוי פטיש 8 21.95 308 22/06/2019 ליגה בינאגודתית - מחזור 3
יידוי פטיש 5 ק"ג 4 26.90 383 12/06/2019 אליפות ישראל לקדטים
יידוי פטיש גמר 3 23.50 22/06/2019 ליגה בינאגודתית - מחזור 3
הטלת כידון 700
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
03/03/2019 הזמנה - לידר ירושלים 3 17.81 226
28/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 3 10 16.81 212
זריקת דיסקוס 1.5 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
18/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 2 9 17.98 295
יידוי פטיש 5 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
28/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 3 5 17.72 245
12/06/2019 אליפות ישראל לקדטים 4 26.90 383
הדיפת כדור ברזל 5 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
30/04/2019 ליגת קדטים - מחזור 4 5 9.81 517
הדיפת כדור ברזל 5 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
12/06/2019 אליפות ישראל לקדטים 4 8.49 439
יידוי פטיש
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
22/06/2019 ליגה בינאגודתית - מחזור 3 8 21.95 308
יידוי פטיש גמר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
22/06/2019 ליגה בינאגודתית - מחזור 3 3 23.50