יונתן שוחט

2003
זכר
לידר ירושלים

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
1,000 מ' 7 3:09.74 271 03/03/2019 הזמנה - לידר ירושלים
1,500 מ' 18 4:47.43 387 12/06/2019 אליפות ישראל לקדטים
3,000 מ' 21 10:32.68 350 18/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 2
4,500 מ' שדה 37 18:21 330 25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה
5,000 מ' 2 17:35 411 15/03/2019 מרתון ירושלים
800 מ' 21 2:21.35 327 18/06/2019 אליפות הפועל
זריקת כדור הוקי 13 16.30 20/05/2019 הזמנה - ראשון לציון
4,500 מ' שדה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה 37 18:21 330
1,000 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
03/03/2019 הזמנה - לידר ירושלים 7 3:09.74 271
5,000 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/03/2019 מרתון ירושלים 2 17:35 411
3,000 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
18/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 2 21 10:32.68 350
1,500 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
28/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 3 18 4:48.59 377
04/05/2019 ליגה בינאגודתית - מחזור 1 49 4:48.09 381
12/06/2019 אליפות ישראל לקדטים 18 4:47.43 387
800 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
30/04/2019 ליגת קדטים - מחזור 4 27 2:25.20 268
18/05/2019 אליפות מכבי ע"ש אידלסון 11 2:21.65 322
18/06/2019 אליפות הפועל 21 2:21.35 327
זריקת כדור הוקי
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
20/05/2019 הזמנה - ראשון לציון 13 16.30