שחר אתגר

24/10/2002

נקבה

מכבי " הישגים" ראשון לציון

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
1,000 מטר 2 3:11.0 738 13/12/2018 הזמנה - ראשון לציון
1,500 מטר 1 4:55.71 799 12/06/2019 אליפות ישראל לקדטים
2,000 מ' מכשולים 3 7:17.07 882 18/06/2019 אליפות הפועל
2,000 מטר 2 7:10.6 690 15/11/2018 הזמנה - ראשון לציון
3,000 מטר 2 10:49.46 769 18/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 2
400 מטר 20 1:02.88 743 01/06/2019 ליגה בינאגודתית - מחזור 2
4X400 אישי 6 4:39.46 18/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 2
5 ק"מ כביש 2 20:44 592 12/04/2019 מרוץ מזכרת בתיה ה-7
600 מ' 6 1:41.18 817 04/07/2019 הזמנה - ראשון לציון
800 מטר 8 2:21.53 809 22/06/2019 ליגה בינאגודתית - מחזור 3
מרוץ שדה קדטיות 17 2 12:04 870 25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה
מרוץ שדה קדטיות 17
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
27/10/2018 מרוץ שדה - הזמנה ראשון לציון 2 12:33 800
25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה 2 12:04 870
2,000 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/11/2018 הזמנה - ראשון לציון 2 7:10.6 690
1,000 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
13/12/2018 הזמנה - ראשון לציון 2 3:11.0 738
3,000 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
02/02/2019 גביע החורף 2 11:02.24 7
18/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 2 2 10:49.46 769
13/06/2019 אליפות ישראל לקדטים 2 11:04.15 729
800 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/02/2019 הזמנה - ראשל"צ 1 2:26.06 743
30/04/2019 ליגת קדטים - מחזור 4 2 2:21.96 803
06/06/2019 תחרות האורות ה -2 6 2:23.24 784
22/06/2019 ליגה בינאגודתית - מחזור 3 8 2:21.53 809
4X400 אישי
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
18/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 2 6 4:39.46
1,500 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
28/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 3 2 4:57.97 784
04/05/2019 ליגה בינאגודתית - מחזור 1 5 4:55.96 798
12/06/2019 אליפות ישראל לקדטים 1 4:55.71 799
400 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
28/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 3 5 1:04.48 694
01/06/2019 ליגה בינאגודתית - מחזור 2 20 1:02.88 743
5 ק"מ כביש
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
12/04/2019 מרוץ מזכרת בתיה ה-7 2 20:44 592
2,000 מ' מכשולים
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
18/05/2019 אליפות ישראל בריצות מכשולים 2 7:32.87 820
18/06/2019 אליפות הפועל 3 7:17.07 882
21/07/2019 פסטיבל אולימפי לקדטים 1 7:30.08 831
600 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
04/07/2019 הזמנה - ראשון לציון 6 1:41.18 817