אורי שדה

05/08/2003

זכר

מכבי " הישגים" ראשון לציון

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
1,000 מטר 6 2:49.1 539 13/12/2018 הזמנה - ראשון לציון
2,000 מטר 4 6:24.8 447 15/11/2018 הזמנה - ראשון לציון
5 ק"מ כביש 2 17:32 418 29/03/2019 מרוץ סביון
מרוץ שדה ילדים 15 5 17:31 0 27/10/2018 מרוץ שדה - הזמנה ראשון לציון
מרוץ שדה ילדים 15
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
27/10/2018 מרוץ שדה - הזמנה ראשון לציון 5 17:31 0
2,000 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/11/2018 הזמנה - ראשון לציון 4 6:24.8 447
1,000 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
13/12/2018 הזמנה - ראשון לציון 6 2:49.1 539
5 ק"מ כביש
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
29/03/2019 מרוץ סביון 2 17:32 418