דייב קאליקה

21/10/2008

זכר

מכבי " הישגים" ראשון לציון

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
300 מ' 37 54.46 13 10/01/2019 הזמנה - ראשון לציון
60 מ' 39 9.58 0.1 10/01/2019 הזמנה - ראשון לציון
80 מ' 32 12.60 0.5 13/03/2019 הזמנה - ראשון לציון
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג 5 3.80 165 20/05/2019 הזמנה - ראשון לציון
קפיצה לרוחק 25 3.27 0 152 10/01/2019 הזמנה - ראשון לציון
300 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/01/2019 הזמנה - ראשון לציון 37 54.46 13
קפיצה לרוחק
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/01/2019 הזמנה - ראשון לציון 25 3.27 0 152
13/03/2019 הזמנה - ראשון לציון 16 3.06 -0.7 110
18/04/2019 הזמנה - ראשון לציון 5 3.47 191
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/01/2019 הזמנה - ראשון לציון 39 9.58 0.1
20/05/2019 הזמנה - ראשון לציון 19 8.7
80 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
13/03/2019 הזמנה - ראשון לציון 32 12.60 0.5
18/04/2019 הזמנה - ראשון לציון 6 12.5
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
20/05/2019 הזמנה - ראשון לציון 5 3.80 165