יובל אלקוצר

17/02/2005

זכר

מכבי " הישגים" ראשון לציון

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
1,000 מטר 20 3:39.38 45 17/12/2018 ליגת על בתי ספר ז'-ח'
60 מ' 12 8.72 -3.5 17/12/2018 ליגת על בתי ספר ז'-ח'
80 מ' 15 11.07 3.3 26/05/2019 הזמנה "הסמטה" מסלול
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
17/12/2018 ליגת על בתי ספר ז'-ח' 12 8.72 -3.5
1,000 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
17/12/2018 ליגת על בתי ספר ז'-ח' 20 3:39.38 45
80 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/05/2019 הזמנה "הסמטה" מסלול 15 11.07 3.3