יהונתן אביבי

09/03/2005

זכר

מכבי " הישגים" ראשון לציון

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
60 מ' 30 8.91 0 05/02/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח'- מחזור 2
600 מ' 32 2:06.73 6 05/02/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח'- מחזור 2
80 מ' 19 11.24 07/03/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח' - מחזור 4
80X4 שליחים מעורב 9 43.37 21/02/2019 ליגת העל לבתי ספר (ז-ח) - מחזור 3
קפיצה לגובה 12 1.35 360 17/12/2018 ליגת על בתי ספר ז'-ח'
קפיצה לרוחק 20 4.22 -0.2 343 05/02/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח'- מחזור 2
קפיצה לגובה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
17/12/2018 ליגת על בתי ספר ז'-ח' 12 1.35 360
21/02/2019 ליגת העל לבתי ספר (ז-ח) - מחזור 3 19 1.35 360
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
05/02/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח'- מחזור 2 30 8.91 0
600 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
05/02/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח'- מחזור 2 32 2:06.73 6
קפיצה לרוחק
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
05/02/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח'- מחזור 2 20 4.22 -0.2 343
07/03/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח' - מחזור 4 11 4.62 424
80X4 שליחים מעורב
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/02/2019 ליגת העל לבתי ספר (ז-ח) - מחזור 3 9 43.37
80 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
07/03/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח' - מחזור 4 19 11.24
26/05/2019 הזמנה "הסמטה" מסלול 18 11.18 3.3