יהונתן שטיינר

26/07/2008

זכר

מכבי חיפה כרמל

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
300 מ' 25 57.89 0 13/12/2018 הזמנה - חיפה
60 מ' 39 9.98 0.5 03/04/2019 הזמנה - חיפה
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
13/12/2018 הזמנה - חיפה 48 10.51 0.7
03/04/2019 הזמנה - חיפה 39 9.98 0.5
25/06/2019 אליפות ישראל לוותיקים 13 9.49 3.6
300 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
13/12/2018 הזמנה - חיפה 25 57.89 0