מאיה קביזון

12/02/2008

נקבה

מכבי חיפה כרמל

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
60 מ' 34 11.47 0.8 13/12/2018 הזמנה - חיפה
זריקת כדור הוקי 79 9.09 0 26/12/2018 הפנינג אתנה
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
13/12/2018 הזמנה - חיפה 34 11.47 0.8
03/04/2019 הזמנה - חיפה 25 11.14 3.1
זריקת כדור הוקי
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/12/2018 הפנינג אתנה 79 9.09 0