שני פישר

31/05/2004

נקבה

מכבי תל אביב

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
100 מ' מש' (76 ס"מ) 2 17.62 -1.4 528 21/04/2019 אליפות ישראל בקרב-רב - ילדים וילדות 15
100 מטר 1 13.83 0.2 662 01/08/2019 תחרות הזמנה - מכבי תל אביב והפועל חולון
200 מטר 2 29.99 483 21/04/2019 אליפות ישראל בקרב-רב - ילדים וילדות 15
4X100 אישי 32 51.30 22/06/2019 ליגה בינאגודתית - מחזור 3
60 מ' 9 8.45 1 29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 2
60 מ' מש' 11 11.15 26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 3
80 מ' 15 10.95 1.9 28 28/05/2019 אליפות ישראל ותחרות ה"גולדן ספייקס" U-16
80 מ' משוכות (76) 4 13.08 1.5 35 28/05/2019 אליפות ישראל ותחרות ה"גולדן ספייקס" U-16
800 מטר 4 3:10.71 272 21/04/2019 אליפות ישראל בקרב-רב - ילדים וילדות 15
80X5 מטר אישי 14 54.67 28/05/2019 אליפות ישראל ותחרות ה"גולדן ספייקס" U-16
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג 7 8.67 29 28/05/2019 אליפות ישראל ותחרות ה"גולדן ספייקס" U-16
הטלת כידון 500 2 23.11 400 21/05/2019 תחרות קרטריון לאליפות ישראל לילדים
זריקת כדור הוקי 5 39.50 26/03/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 - מחזור 4
מרוץ שדה ילדות 15 90 11:20 200 25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה
קפיצה לגובה 1 1.37 481 21/04/2019 אליפות ישראל בקרב-רב - ילדים וילדות 15
קפיצה לרוחק 1 4.98 1 554 21/04/2019 אליפות ישראל בקרב-רב - ילדים וילדות 15
קרב 5 24 ,000 -4 26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 3
קרב 7 1 2,916 485 21/04/2019 אליפות ישראל בקרב-רב - ילדים וילדות 15
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
17/12/2018 הזמנה - מכבי תל אביב 4 8.87 -2.3
23/12/2018 הזמנה - מכבי ת"א 1 8.4
29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 2 9 8.45 1
09/02/2019 הזמנה - מכ. תל אביב 21 8.64 -0.7
18/05/2019 אליפות מכבי ע"ש אידלסון 1 8.30 2.7
קפיצה לרוחק
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
17/12/2018 הזמנה - מכבי תל אביב 6 4.58 1.3 694
23/12/2018 הזמנה - מכבי ת"א 1 4.34 0.1 644
09/02/2019 הזמנה - מכ. תל אביב 4 4.73 -0.9 726
26/03/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 - מחזור 4 17 4.32 -0.5 639
21/04/2019 אליפות ישראל בקרב-רב - ילדים וילדות 15 1 4.98 1 554
28/05/2019 אליפות ישראל ותחרות ה"גולדן ספייקס" U-16 4 4.94 1.2 35
18/06/2019 אליפות הפועל 10 4.58 1.4 694
01/08/2019 תחרות הזמנה - מכבי תל אביב והפועל חולון 4 4.90 1.5 762
מרוץ שדה ילדות 15
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה 90 11:20 200
קפיצה לגובה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 2 20 1.25 500
21/04/2019 אליפות ישראל בקרב-רב - ילדים וילדות 15 1 1.37 481
קרב 5
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 3 24 ,000 -4
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 3 5 7.67 443
21/04/2019 אליפות ישראל בקרב-רב - ילדים וילדות 15 1 7.50 367
28/05/2019 אליפות ישראל ותחרות ה"גולדן ספייקס" U-16 7 8.67 29
60 מ' מש'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 3 11 11.15
זריקת כדור הוקי
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/03/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 - מחזור 4 5 39.50
קרב 7
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/04/2019 אליפות ישראל בקרב-רב - ילדים וילדות 15 1 2,916 485
100 מ' מש' (76 ס"מ)
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/04/2019 אליפות ישראל בקרב-רב - ילדים וילדות 15 2 17.62 -1.4 528
200 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/04/2019 אליפות ישראל בקרב-רב - ילדים וילדות 15 2 29.99 483
הטלת כידון 500
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/04/2019 אליפות ישראל בקרב-רב - ילדים וילדות 15 2 16.87 231
21/05/2019 תחרות קרטריון לאליפות ישראל לילדים 2 23.11 400
800 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/04/2019 אליפות ישראל בקרב-רב - ילדים וילדות 15 4 3:10.71 272
80 מ' משוכות (76)
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/05/2019 תחרות קרטריון לאליפות ישראל לילדים 6 13.21 -0.1
28/05/2019 אליפות ישראל ותחרות ה"גולדן ספייקס" U-16 4 13.08 1.5 35
80X5 מטר אישי
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
28/05/2019 אליפות ישראל ותחרות ה"גולדן ספייקס" U-16 14 54.67
80 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
28/05/2019 אליפות ישראל ותחרות ה"גולדן ספייקס" U-16 15 10.95 1.9 28
4X100 אישי
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
22/06/2019 ליגה בינאגודתית - מחזור 3 32 51.30
100 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
01/08/2019 תחרות הזמנה - מכבי תל אביב והפועל חולון 1 13.83 0.2 662