Leron Oppliger

29/07/2005

זכר

מכבי תל אביב

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג 20 6.75 337 26/03/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 - מחזור 4
זריקת כדור הוקי DQ 29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 2
מרוץ שדה ילדים 15 88 11:28 180 25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה
קפיצה לרוחק 43 3.74 0.6 246 29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 2
מרוץ שדה ילדים 15
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה 88 11:28 180
קפיצה לרוחק
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 2 43 3.74 0.6 246
זריקת כדור הוקי
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 2 DQ
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/03/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 - מחזור 4 20 6.75 337