יואב רצהבי

2006
זכר
הפועל אתלטי אורן השרון

מקצוע תוצאה תאריך שם תחרות
300 מ' 53.65 26/03/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 - מחזור 4
60 מ' 9.70 14/02/2019 הזמנה
1,900 מ' שדה 08:19 25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה
מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
1,900 מ' שדה 40 08:19 180 25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה
300 מ' 32 53.65 23 26/03/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 - מחזור 4
60 מ' 16 9.70 0 14/02/2019 הזמנה
1,900 מ' שדה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה 40 08:19 180
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
14/02/2019 הזמנה 16 9.70 0
300 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/03/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 - מחזור 4 32 53.65 23