Yan Zainullin

29/06/2002

זכר

הפועל עמק חפר הדסה נעורים

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
הדיפת כדור ברזל 5 ק"ג 13 6.94 349 30/04/2019 ליגת קדטים - מחזור 4
זריקת דיסקוס 1.5 ק"ג 2 23.64 398 21/01/2019 הזמנה - עמק חפר
יידוי פטיש 5 ק"ג 1 43.51 635 12/06/2019 אליפות ישראל לקדטים
יידוי פטיש 5 ק"ג גמר 1 37.50 28/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 3
זריקת דיסקוס 1.5 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/01/2019 הזמנה - עמק חפר 2 23.64 398
18/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 2 4 23.28 391
יידוי פטיש 5 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/01/2019 הזמנה - עמק חפר 1 40.23 585
28/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 3 1 35.78 518
07/05/2019 הזמנה - עמק חפר 1 38.33 556
12/06/2019 אליפות ישראל לקדטים 1 43.51 635
יידוי פטיש 5 ק"ג גמר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
28/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 3 1 37.50
הדיפת כדור ברזל 5 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
30/04/2019 ליגת קדטים - מחזור 4 13 6.94 349