אורי פרצק

2006
זכר
ע.ל.ה רעננה

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
1,900 מ' שדה 117 10:19 60 25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה
400 מ' 11 1:27.0 0 20/03/2019 הזמנה - רעננה
60 מ' 20 10.00 14/02/2019 הזמנה
1,900 מ' שדה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה 117 10:19 60
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
14/02/2019 הזמנה 20 10.00
400 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
20/03/2019 הזמנה - רעננה 11 1:27.0 0