יובל שופן

19/06/2006

זכר

אס. רמת השרון

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
60 מ' 12 8.79 0.5 29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 2
60 מ' משוכות (76 ס"מ) 8 11.21 -1 26/03/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 - מחזור 4
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג 11 7.19 23 28/05/2019 "גולדן ספייקס" U-14
קפיצה לרוחק 8 4.41 0.2 381 29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 2
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 2 12 8.79 0.5
10/03/2019 הזמנה - רמת השרון 19 8.8
28/05/2019 "גולדן ספייקס" U-14 11 8.57 2.7 31
קפיצה לרוחק
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 2 8 4.41 0.2 381
28/05/2019 "גולדן ספייקס" U-14 10 4.34 -0.1 28
60 מ' משוכות (76 ס"מ)
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/03/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 - מחזור 4 8 11.21 -1
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
28/05/2019 "גולדן ספייקס" U-14 11 7.19 23