Mary Lou Tolenada

25/05/2006

נקבה

אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
60 מ' 13 9.08 -0.1 05/02/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח'- מחזור 2
60 מ' מש' 37 14.41 21/02/2019 ליגת העל לבתי ספר (ז-ח) - מחזור 3
600 מ' 20 2:29.92 138 26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 3
80 מ' 10 11.81 07/03/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח' - מחזור 4
80X4 שליחים מעורב 11 48.95 21/02/2019 ליגת העל לבתי ספר (ז-ח) - מחזור 3
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג 9 7.18 412 29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 2
קפיצה לגובה 13 1.20 453 20/11/2018 תחרות פתיחת העונה - ילדים מתחת לגיל 16
קפיצה לרוחק 28 3.68 -1 505 26/03/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 - מחזור 4
קרב 4 13 ,000 -4 26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 3
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
20/11/2018 תחרות פתיחת העונה - ילדים מתחת לגיל 16 21 9.32 -1.60
29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 2 23 9.31 2
05/02/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח'- מחזור 2 13 9.08 -0.1
26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 3 6 8.99
קפיצה לגובה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
20/11/2018 תחרות פתיחת העונה - ילדים מתחת לגיל 16 13 1.20 453
05/02/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח'- מחזור 2 27 1.15 407
07/03/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח' - מחזור 4 15 1.20 453
קפיצה לרוחק
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
17/12/2018 ליגת על בתי ספר ז'-ח' 14 3.70 7.2 509
21/02/2019 ליגת העל לבתי ספר (ז-ח) - מחזור 3 27 3.59 487
26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 3 14 3.65 499
26/03/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 - מחזור 4 28 3.68 -1 505
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 2 9 7.18 412
600 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
05/02/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח'- מחזור 2 44 2:40.32 66
26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 3 20 2:29.92 138
60 מ' מש'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/02/2019 ליגת העל לבתי ספר (ז-ח) - מחזור 3 37 14.41
80X4 שליחים מעורב
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/02/2019 ליגת העל לבתי ספר (ז-ח) - מחזור 3 11 48.95
קרב 4
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 3 13 ,000 -4
80 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
07/03/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח' - מחזור 4 10 11.81