Ariela Balbin

30/04/2006

נקבה

אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
1,000 מטר 31 4:40.07 95 17/12/2018 ליגת על בתי ספר ז'-ח'
60 מ' 50 10.77 0.9 29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 2
60 מ' מש' 40 14.81 21/02/2019 ליגת העל לבתי ספר (ז-ח) - מחזור 3
600 מ' 47 2:43.18 51 05/02/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח'- מחזור 2
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג 25 5.31 298 29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 2
מרוץ שדה ילדות 13 91 06:07 200 25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה
קפיצה לרוחק 40 2.82 328 21/02/2019 ליגת העל לבתי ספר (ז-ח) - מחזור 3
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
20/11/2018 תחרות פתיחת העונה - ילדים מתחת לגיל 16 58 11.00 0.70
29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 2 50 10.77 0.9
05/02/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח'- מחזור 2 51 10.94 -1.7
1,000 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
17/12/2018 ליגת על בתי ספר ז'-ח' 31 4:40.07 95
מרוץ שדה ילדות 13
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה 91 06:07 200
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 2 25 5.31 298
600 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
05/02/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח'- מחזור 2 47 2:43.18 51
60 מ' מש'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/02/2019 ליגת העל לבתי ספר (ז-ח) - מחזור 3 40 14.81
קפיצה לרוחק
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/02/2019 ליגת העל לבתי ספר (ז-ח) - מחזור 3 40 2.82 328