בר אשכנזי

25/10/2006

נקבה

מכבי תל אביב

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
100 מטר 9 18.49 0.7 122 26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
60 מ' 12 12.03 -2.6 15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א
600 מ' DQ 15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א
80 מ' 19 14.89 -2 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג 4 5.62 317 15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג NM 26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
זריקת כדור הוקי 18 18.14 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
600 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א DQ
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א 4 5.62 317
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א 12 12.03 -2.6
זריקת כדור הוקי
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 18 18.14
80 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 19 14.89 -2
100 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 9 18.49 0.7 122
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א NM