דין אברהמי

2006
זכר
מכבי תל אביב

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
1,000 מ' 7 3:59.58 0 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
100 מ' 9 15.82 0.4 34 26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
2,000 מ' 6 9:15.91 0 26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
600 מ' 7 2:11.47 0 15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א
60 מ' 14 9.3 23/12/2018 הזמנה - מכבי ת"א
80 מ' 19 12.60 2.9 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
הדיפת כדור ברזל NM 15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
23/12/2018 הזמנה - מכבי ת"א 14 9.3
15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א 11 10.08
הדיפת כדור ברזל
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א NM
600 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א 7 2:11.47 0
1,000 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 7 3:59.58 0
80 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 19 12.60 2.9
100 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 9 15.82 0.4 34
2,000 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 6 9:15.91 0