שוהם דוד

14/10/2004
זכר
מכבי תל אביב

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
1,000 מ' 4 3:30.15 95 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
100 מ' 2 13.91 3.7 235 26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
2,000 מ' 3 9:04.46 0 26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
2,500 מ' שדה 124 13:23 90 25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה
600 מ' 1 1:59.35 49 15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א
60 מ' 2 8.99 -3.6 15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א
80 מ' 10 11.47 -0.3 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
קפיצה לגובה 1 1.40 401 15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א
זריקת כדור הוקי 3 45.00 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
קפיצה לרוחק 3 4.41 1.4 381 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
הדיפת כדור ברזל 1 6.84 343 15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
23/12/2018 הזמנה - מכבי ת"א 6 8.4
15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א 2 8.99 -3.6
קפיצה לרוחק
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
23/12/2018 הזמנה - מכבי ת"א 7 4.15 0.1 328
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 3 4.41 1.4 381
2,500 מ' שדה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה 124 13:23 90
קפיצה לגובה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א 1 1.40 401
26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 3 1.40 401
הדיפת כדור ברזל
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א 1 6.84 343
600 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א 1 1:59.35 49
זריקת כדור הוקי
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 3 45.00
1,000 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 4 3:30.15 95
80 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 10 11.47 -0.3
100 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 2 13.91 3.7 235
2,000 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 3 9:04.46 0