עמית בן ארי

23/04/2005
זכר
מכבי תל אביב

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
100 מ' 8 15.55 0.4 51 26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
200 מ' 15 43.03 4.9 0 04/06/2019 הזמנה ב"ש
600 מ' 13 2:39.59 0 15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א
60 מ' 15 10.50 -4.5 15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א
80 מ' 23 12.97 -0.3 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
קפיצה לגובה 10 1.10 154 26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
קפיצה לרוחק 18 3.43 -0.2 183 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
הדיפת כדור ברזל 7 4.72 219 15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א
קפיצה לגובה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א NM
26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 10 1.10 154
הדיפת כדור ברזל
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א 7 4.72 219
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א 15 10.50 -4.5
600 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א 13 2:39.59 0
קפיצה לרוחק
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 18 3.43 -0.2 183
80 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 23 12.97 -0.3
100 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 8 15.55 0.4 51
200 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
04/06/2019 הזמנה ב"ש 15 43.03 4.9 0