יובל טלמור

27/04/2005

זכר

מכבי תל אביב

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
1,000 מטר 6 3:55.07 2 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
100 מטר 3 14.13 3.7 202 26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
2,000 מטר 5 9:09.34 0 26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
60 מ' 6 9.56 -3.6 15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א
600 מ' 6 2:10.25 0 15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א
80 מ' 12 11.75 -0.3 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
זריקת כדור הוקי 2 47.00 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
קפיצה לגובה NM 15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א
קפיצה לגובה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א NM
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א 6 9.56 -3.6
600 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א 6 2:10.25 0
זריקת כדור הוקי
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 2 47.00
1,000 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 6 3:55.07 2
80 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 12 11.75 -0.3
100 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 3 14.13 3.7 202
2,000 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 5 9:09.34 0