רוי שהין

18/09/2004

זכר

מכבי תל אביב

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
1,000 מטר 10 4:22.06 0 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
100 מטר 1 13.67 3.7 273 26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
2,000 מטר 10 10:58.02 0 26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
60 מ' 3 9.01 -4.5 15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א
600 מ' 10 2:31.22 0 15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א
80 מ' 5 11.16 -0.3 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
80 מ' גמר 3 11.07 0.9 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג 3 6.18 304 15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א
זריקת כדור הוקי 16 26.50 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
מרוץ שדה ילדים 15 137 16:44 0 25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה
קפיצה לגובה 1 1.45 443 26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
קפיצה לרוחק 7 4.17 1.4 333 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
23/12/2018 הזמנה - מכבי ת"א 11 9.1
15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א 3 9.01 -4.5
קפיצה לרוחק
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
23/12/2018 הזמנה - מכבי ת"א 15 2.90 0.1 78
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 7 4.17 1.4 333
מרוץ שדה ילדים 15
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה 137 16:44 0
קפיצה לגובה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א 2 1.35 360
26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 1 1.45 443
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א 3 6.18 304
600 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
15/02/2019 הזמנה - מכבי ת"א 10 2:31.22 0
זריקת כדור הוקי
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 16 26.50
1,000 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 10 4:22.06 0
80 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 5 11.16 -0.3
80 מ' גמר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 3 11.07 0.9
100 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 1 13.67 3.7 273
2,000 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 10 10:58.02 0