אקראם עבד אל קאדר

05/06/2005

נקבה

הפועל עראבה

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
300 מ' 20 1:19.27 0 13/12/2018 הזמנה - חיפה
60 מ' 29 11.46 1 21/01/2019 הזמנה - עמק חפר
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג 4 6.40 365 21/01/2019 הזמנה - עמק חפר
קפיצה לרוחק 6 3.20 0.8 406 03/04/2019 הזמנה - חיפה
300 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
13/12/2018 הזמנה - חיפה 20 1:19.27 0
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/01/2019 הזמנה - עמק חפר 29 11.46 1
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/01/2019 הזמנה - עמק חפר 4 6.40 365
18/02/2019 הזמנה - עמק חפר 10 3.87 210
קפיצה לרוחק
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
03/04/2019 הזמנה - חיפה 6 3.20 0.8 406