Elima Efalina

15/01/2005

נקבה

הפועל חולון

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג 4 9.63 563 21/02/2019 ליגת העל לבתי ספר (ז-ח) - מחזור 3
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג 9 8.04 26 28/05/2019 אליפות ישראל ותחרות ה"גולדן ספייקס" U-16
זריקת כדור הוקי 7 38.90 17/12/2018 ליגת על בתי ספר ז'-ח'
מרוץ שדה ילדות U16 132 13:27 130 25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה
זריקת כדור הוקי
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
17/12/2018 ליגת על בתי ספר ז'-ח' 7 38.90
26/03/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 - מחזור 4 10 34.61
מרוץ שדה ילדות U16
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה 132 13:27 130
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
29/01/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 2 16 7.34 422
28/05/2019 אליפות ישראל ותחרות ה"גולדן ספייקס" U-16 9 8.04 26
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/02/2019 ליגת העל לבתי ספר (ז-ח) - מחזור 3 4 9.63 563
07/03/2019 ליגת העל לבתי ספר ז'-ח' - מחזור 4 5 9.20 537