יהלי בארי

29/06/2008
זכר
הפועל עמק חפר הדסה נעורים

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
300 מ' 9 55.64 4 18/02/2019 הזמנה - עמק חפר
60 מ' 21 10.21 0 18/02/2019 הזמנה - עמק חפר
800 מטר 5 3:12.50 0 07/05/2019 הזמנה - עמק חפר
קפיצה לרוחק 10 3.21 0.5 140 18/02/2019 הזמנה - עמק חפר
300 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
18/02/2019 הזמנה - עמק חפר 9 55.64 4
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
18/02/2019 הזמנה - עמק חפר 21 10.21 0
קפיצה לרוחק
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
18/02/2019 הזמנה - עמק חפר 10 3.21 0.5 140
800 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
07/05/2019 הזמנה - עמק חפר 5 3:12.50 0