עומר מימון

13/07/2008

זכר

הפועל עמק חפר הדסה נעורים

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
300 מ' 16 1:01.14 0 21/01/2019 הזמנה - עמק חפר
60 מ' 16 10.17 0.8 21/01/2019 הזמנה - עמק חפר
800 מטר 10 4:25.73 0 23/04/2019 הזמנה - עמק חפר
קפיצה לגובה NM 23/04/2019 הזמנה - עמק חפר
300 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/01/2019 הזמנה - עמק חפר 16 1:01.14 0
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/01/2019 הזמנה - עמק חפר 16 10.17 0.8
קפיצה לגובה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
23/04/2019 הזמנה - עמק חפר NM
800 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
23/04/2019 הזמנה - עמק חפר 10 4:25.73 0