יהונתן אהרון

07/04/2005
זכר
מכבי "הישגים" מערב

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
2,500 מ' שדה 97 12:02 150 25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה
80 מ' 4 12.49 25/02/2019 ליגת משנה מחוז דרום ז'-ח' - מחזור 3
80 מ' משוכות 15 15.75 21/02/2019 ליגת משנה מחוז צפון ט' - מחזור 3
קפיצה לגובה 14 1.40 401 21/02/2019 ליגת משנה מחוז צפון ט' - מחזור 3
קפיצה לרוחק 6 3.58 214 24/01/2019 ליגת משנה מחוז דרום ז-ח
קפיצה לרוחק
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
24/01/2019 ליגת משנה מחוז דרום ז-ח 6 3.58 214
2,500 מ' שדה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
25/01/2019 אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה 97 12:02 150
קפיצה לגובה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/02/2019 ליגת משנה מחוז צפון ט' - מחזור 3 14 1.40 401
25/02/2019 ליגת משנה מחוז דרום ז'-ח' - מחזור 3 1 1.20
80 מ' משוכות
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/02/2019 ליגת משנה מחוז צפון ט' - מחזור 3 15 15.75
80 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
25/02/2019 ליגת משנה מחוז דרום ז'-ח' - מחזור 3 4 12.49
26/05/2019 הזמנה "הסמטה" מסלול 32 11.77 3.8