Chukryanfun Tip

04/10/1997

זכר

מכבי חיפה כרמל

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
1,000 מטר 4 2:37.52 02/02/2019 גביע החורף
200 מטר 15 22.78 0.7 821 04/05/2019 ליגה בינאגודתית - מחזור 1
3,000 מטר 7 9:19.5 641 18/12/2018 הזמנה - הסמטה
400 מטר 4 49.45 891 24/07/2019 אליפות ישראל ה-83
500 מ' 1 1:05.88 03/04/2019 הזמנה - חיפה
800 מטר 3 1:53.14 938 25/07/2019 אליפות ישראל ה-83
1,000 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
13/12/2018 הזמנה - חיפה 1 2:43.82 623
02/02/2019 גביע החורף 4 2:37.52
3,000 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
18/12/2018 הזמנה - הסמטה 7 9:19.5 641
500 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
03/04/2019 הזמנה - חיפה 1 1:05.88
200 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
04/05/2019 ליגה בינאגודתית - מחזור 1 15 22.78 0.7 821
400 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
01/06/2019 ליגה בינאגודתית - מחזור 2 5 49.63 880
24/07/2019 אליפות ישראל ה-83 4 49.45 891
01/08/2019 תחרות הזמנה - מכבי תל אביב והפועל חולון 5 50.36 837
800 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
22/06/2019 ליגה בינאגודתית - מחזור 3 1 1:55.51 875
25/07/2019 אליפות ישראל ה-83 3 1:53.14 938