ורוניקה שומייקו

27/10/2003

נקבה

מכבי עירוני אחי נצרת א"ק

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
1,000 מטר 6 4:23.58 168 13/12/2018 הזמנה - חיפה
100 מטר 45 16.94 1.8 253 18/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 2
200 מטר 11 34.67 0.8 262 04/06/2019 הזמנה ב"ש
3,000 מטר 10 13:36.85 372 18/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 2
500 מ' 1 1:43.56 03/04/2019 הזמנה - חיפה
1,000 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
13/12/2018 הזמנה - חיפה 6 4:23.58 168
100 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
18/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 2 45 16.94 1.8 253
3,000 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
18/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 2 10 13:36.85 372
500 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
03/04/2019 הזמנה - חיפה 1 1:43.56
200 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
04/06/2019 הזמנה ב"ש 11 34.67 0.8 262